Den svenske Stiftelsen Ågrenska

Tre spørsmål til Anders Olauson, Styreformann i den svenske Stiftelsen Ågrenska. Det svenske donasjonsfondet, Ågrenska stiftelsen, ble startet for hundre år siden av ekteparet Axel og Louise Ågren. Den 26. mai 2014 feirer Ågrenska 100-årsjubileum med Dronning Silvia tilstede. Ågrenska tilsvarer Senter for sjeldne diagnoser i Norge.

Hva innebærer det at Ågrenska er nasjonalt kompetansesenter for sjeldne diagnoser?

- Det innebærer at vi retter oss inn på det som skjer når en person får en sjelden diagnose og når ulike deler av samfunnet hverken samarbeider eller forstår. For eksempel så vet ikke de fem store instansene: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, sjukvården, socialvården og skolen hva diagnosen innebærer. Det er der vi kommer inn, vår virksomhet betrakter hele livsperspektivet.

Hvordan jobber dere med deres digitale kanaler?

- Det digitale miljøet blir stadig viktigere på alle måter. Det kan selvfølgelig ikke erstatte det fysiske møtet, men det informerer, opprettholder kontakt og sprer kompetanse. Vårt samarbeid med Funka er uvurderlig. Det har betydd alt i vår tenkning rundt utvikling av nettstedet og virtuelle miljøer.

Ågrenska mottok nylig en donasjon på 50 millioner kroner, gratulerer! Hva skal pengene gå til?

- Takk! Det kom på rett tidspunkt som vi sier - eller divine timing som jeg gjerne kaller det. Vi kommer til å bygge et nytt hus som delvis kommer vil erstatte det gamle huset med nye boenheter, men det skal også brukes til å stimulere og inspirere til forskning og utvikling av omsorg-, bo- og behandlingsformer for personer med sjeldne diagnoser.

- Vi fikk kontakt med familien Olsson og Sten A Olssons stiftelse for Forsking og Kultur, som donerer hele beløpet. Donasjonen skulle ikke vært mulig uten den dialogen vi har hatt med samfunnet: det finnes ingen hemmeligheter med Ågrenska, vi rapporterer alt vi gjør, vi har respektfulle samtaler og lytter til hva barna synes og tenker. Vi har også ansatte med funksjonsnedsettelser, det er viktig å praktisere det du preker.