Den svenske tilsynsmyndigheten DIGG velger Funka

Den svenske Myndigheten for digital forvaltning, DIGG, tilsvarende DIFI i Norge, har i oppdrag å fremme arbeidet med universell utforming av IKT i tillegg til å utøve tilsyn av at kravene i EUs Webdirektiv oppfylles. Som en del av forberedelsene for tilsynsarbeidet har DIGG avropet støtte med å kartlegge hvilke automatiske verktøy som kan passe for myndighetenes behov.

Funka som er en av DIGGs rammeavtaleleverandører, vant oppdraget og er i gang med å undersøke verktøymarkedet.

Det finnes veldig mange verktøy som er gode på ulike saker, men her gjelder det jo å finne en stabil tjeneste som DIGG kan stole på, sier Susanna Laurin, Forsknings- og innovasjonssjef hos Funka, som leder oppdraget.

Innen rammen for oppdraget vil vi utrede både open source og lisensbaserte produkter og tjenester, samt naturligvis de verktøy som i dag benyttes for nettopp tilsynsarbeid.

Funka takker for tilliten og ser frem til et givende samarbeid.

DIGG (svensk tekst), åpnes i nytt vindu

Kontakt

Susanna Laurin

Tittel: Forsknings- og innovasjonssjef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)