Den svenske Ungdomsstyrelsen valgte Funka for å gjennomføre brukertester med hjelp av eye tracking (blikksporing)

Tre spørsmål til Linn Elgstrand, webmaster, Ungdomsstyrelsen i Sverige.

Den svenske Ungdomsstyrelsen valgte Funka for å gjennomføre brukertester med hjelp av eye tracking (blikksporing), kan du fortelle litt om bakgrunnen for dette?

- Vi hadde akkurat lansert nytt nettsted og ønsket å teste det ut på personer innenfor vår målgruppe: Hvordan den nye strukturen og det nye designet fungerte, om vi hadde oversett noe og hvordan vi kunne gjøre nettstedet enda bedre.

På hvilken måte har resultatet fra brukertestene hjulpet dere?

- Eye tracking-testene viste hva som fungerte bra og hvordan brukerne reagerte når de fikk problemer med å løse testoppgavene. Dette har i sin tur gitt oss et verktøy i vårt pågående utviklingsarbeid. Det var interessant å se hvordan brukerne løste ulike oppgaver.

Har du et par konkrete eksempler?

- Vi prøvde å plassere undermenyene på en (for nettet) ukonvensjonell måte. Eye tracking-testene viste at brukerne hadde visse problemer med dette, noe som gjorde at vi endret plasseringen av dem.

- Brukertestene har til og med hjulpet oss med å identifisere problemer med plassering av lenker og innhold slik at vi for eksempel har kunnet komplettere med flere lenker eller rett og slett bare flyttet på innholdet.