Designrevisjon klarner opp Klarnas bilde på brukerperspektivet

Klarna er én av Europas største banker. De tilbyr betalingsløsninger til 60 millioner konsumenter og har 100 000 filialer i 14 land. Bedre brukeropplevelse gir økt tillit blant brukerne, man leide derfor inn Funka for å granske design fra perspektivet universell utforming.

Vårt fokus var å finne en leverandør som vi kunne ha en flytende dialog og et lengre samarbeid med. Vi kontaktet Funka etter å ha lest om deres tidligere oppdrag, og allerede under det første møtet skjønte vi at vi hadde valgt rett. Kombinasjonen av kompetanse, service og fleksibel og bred rådgivning som Funka kunne tilby, gjorde oss sikre på at vi var i trygge hender, sier Hannah Ahl, Design Lead hos Klarna.

Den største lærdommen Klarna fikk ut av prosjektet var betydningen av å kunne jobbe utfra en solid grunnkonstruksjon. De fleste punktene som kom fram i granskingen stammer fra en og samme årsak, som gjør at en forbedring på rett sted kan gi store resultater.

Uten Funka hadde vi strevd svært mye med å finne denne koblingen. Granskingen vi valgte er Funkas mest omfattende. Den ga oss også mye bredere innsikt i de ulike brukergruppene og deres utfordringer knyttet til IKT, og derfor jobber vi nå på et mer helhetlig plan, sier Hannah Ahl.

Klarna anser den pedagogiske delen av rapporten fra Funka som et nyttig verktøy.

Å lese offisiell dokumentasjon rett av ble for abstrakt for oss, fordi vi ikke hadde forkunnskaper nok til å sette dette inn i rett kontekst. Nå som vi har fått WCAG 2.1 forklart oppimot vårt eget materiale, blir det enklere og enklere å forstå både mindre detaljer og helhetskonsepter. Fordi Funka hjalp oss over denne terskelen, begynner vi nå å føle oss trygge nok til å ta egne bevisste valg, sier Hannah Ahl.

Resultatet svarte til Klarnas forventninger til hvilke endringer som var nødvendige. Mer uventet var hvordan ulike kriterier henger sammen; at en liten korrigering på grunnivå kan føre til at mange andre punkter også oppfylles.

Neste steg for Klarna blir dels å revidere sine offisielle retningslinjer med Funkas rapport som støtte, og dels heve kunnskapen internt knyttet til betydningen av universell utforming. En avgjørende faktor blir å kommunisere hvorfor så stor vekt legges på de tiltakene som tas når designet oppdateres.

Universell utforming er ikke et prosjekt som kan avsluttes, men noe Klarna vil investere i på lang sikt i deres daglige arbeid.

Vår utfordring videre vil bli å heve kompetansen på universell utforming internt. Klarna er et stort selskap med mange selvstyrte arbeidsteam som arbeider i henhold til egne mål og budsjett. Vi, som en liten enhet inni Klarna, er avhengig av at våre kollegaer prioriterer universell utforming sammen med oss og ser det som ett felles mål. Under granskingens gang har vi dog lagt merke at fler og fler i organisasjonen har fått øyene opp for universell utforming, en trend vi tror forsetter i fremtiden, sier Hannah Ahl på Klarna.