Difi velger Funka for å lage Veiledningstekster

Direktoratet for forvaltning og IKT, Difi, som har ansvar for å følge opp forskrift for universell utforming av IKT, har gitt Funka i oppdrag å skrive grunnleggende tekster og lage illustrasjoner til en Veiledning for universell utforming av nettsider.

Veiledningen er en viktig del i vårt arbeid med å spre informasjon om plikten til universell utforming av IKT, sier Torhild Brudvik, Rådgiver i avdelingen for digital forvaltning (DIG), Difi.

Difi har nå lansert nettstedet ”UU - Universell utforming av IKT”. Nettstedet består av sjekklister og teknisk oppbygd informasjon, med gode råd og tips til hvordan man utformer nettsteder etter prinsippet om universell utforming. Funkas oppdrag har vært å utarbeide tekster som både forklarer betydningen av å jobbe med universell utforming og hvordan man følger gjeldene lovgivning som bygger på WCAG 2.0.

Difi ønsker at Veiledningen skal kunne fungere som et digitalt oppslagsverk. Tydelige tekster, eksempler og sjekklister skal bidra til å hjelpe deg som bestiller, utvikler eller vedlikeholder nettsteder, å møte kravene i forskriften.

Det føles godt å få jobbe videre med veiledningsmateriale ettersom behovet for støtte på området er stort, sier Andreas Cederbom, analyseansvarlig hos Funka. Det er mange som vil følge forskriften, både blant leverandører og nettstedseiere, så det å skrive veiledningsmateriale er en viktig oppgave for oss.

Den 1. juli 2013 trådde forskriften om universell utforming av IKT-løsninger i kraft. Den er gitt på grunnlag av Diskriminerings- og Tilgjengelighetsloven fra 2009 og stipulerer at alle nye IKT-løsninger må være universelt utformet fra og med 1. juli 2014, og eksisterende løsninger senest fra 1. januar 2021. Forskriften baserer seg på de internasjonale retningslinjer for universell utforming av IKT, WCAG 2.0 nivå AA, med enkelte unntak.

Funka takker for tilliten og ser fram til et fortsatt givende samarbeid.

uu-skolen for web, åpnes i nyt vindu