Difi velger Funka for støtte knyttet til universell utforming i automater

Funka har fått tilliten til å gi Difi støtte knyttet til universell utforming av automater. I Diskriminerings- og Tilgjengelighetsloven henvises det til ikke mindre enn ti ulike standarder for universell utforming av automater. Det sier seg nesten selv at det blir vanskelig for produsenter, innkjøpere og tilsynsmyndigheter å ha kontroll over alle standardene. Oppdraget løper hele høsten og innebærer blant annet å gi støtte med tanke på informasjonsstruktur og forståelighet.

Automater er et veldig spennende emne innenfor universell utforming som spenner seg over flere deler, sier Funkas daglige leder Susanna Laurin. Det handler om fysisk tilgang til automaten, IKT med tanke på display og funksjonalitet og forståelighet når man som bruker skal forstå å håndtere automaten. Dessuten påvirker naturligvis belysning, skilt, og hvordan knapper og brytere er utformet. Det er litt av ”alt i hele verden” – akkurat det universell utforming handler om!

Samfunnet blir stadig mer selvbetjent, og automater stiller av og til høye krav til brukerne. Uansett om du vil kjøpe godteri eller en billett på togstasjonen, ta ut penger i banken eller låne en bok på biblioteket, er sjansen stor for at du henvises til en eller annen automat. Det er ofte praktisk og lettvint, men kan av og til være vanskelig. Spesielt første gangen du benytter den spesielle typen av automat – for de er ofte helt forskjellige med tanke på logikk, bruk og funksjonalitet.

Det er der standardisering kommer inn. Dersom vi kan bli enige om hvordan automater skal fungere, se ut og plasseres – universelt utformet – blir det enklere for alle.

Oppdraget om automater i Norge ligger helt rett i tiden, for parallelt med dette spiller Funka inn videoer om den europeiske standarden for universell utforming ved offentlige anskaffelser av IKT, EN 301 549, på oppdrag fra Microsoft.

Kanalen der alle filmene om EN 301 549 finnes (engelsk tale), YouTube, åpnes i nytt vindu

Kontakt

Susanna Laurin

Tittel: Forsknings- og innovasjonssjef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)