Digitale byrÄer kurses i UX og universell utforming

Med økte krav til universell utforming har flere og flere IT-leverandører og designbyråer fått øynene opp for inkluderende løsninger. Ofte er flere roller involvert, alt fra tekniske eksperter til UX-designere og designere, men også prosjektledere og selgere.

Mange av kursene som vi holder for leverandører handler om koblingen mellom UX og universell utforming og hvorfor tilgjengelighet for alle er en forutsetning for god design. Gjeldende lovgivning og kommende lovkrav (EN301549/WCAG 2.1), som følge av implementeringen av EUs webdirektiv, er selvfølgelig også viktige spørsmål kundene ønsker svar på, og vi prøver alltid å ha med eksempler som viser til verdien av å inkludere personer med funksjonsnedsettelser i brukertester.

Nylig kurset vi Daresay, et digitalt byrå med store kunder innen både offentlig og privat sektor. Det ble en spennende workshop der deltakerne fikk fordype seg i spørsmål rundt universell utforming. Funkas Frida Westholm og Maria Ström flettet sammen teori og praksis, noe de fikk masse ros for i etterkant, fra en gjeng ambisiøse og entusiastiske deltakere.

Jeg syns workshopen var kjempemorsom og interessant, jeg lærte meg en hel del nytt. Jeg likte at vi fikk teste ut ulike nettsteder med tanke på universell utforming, sier Rebecca Jäger, UX-Designer hos Daresay.
Workshopen var veldig nyttig og bra, spesielt for meg som utvikler min kompetanse innen design, sier Miriana Gischia, UX-Designer hos Daresay. Workshopen hjalp meg til å forstå nye sider ved design som ofte ikke får tilstrekkelig oppmerksomhet. Det å få utføre praktiske øvelser, i stedet for bare å være passive lyttere, gjorde det lettere å ta til seg informasjon og huske det man hadde lært, så tommelen opp for det!
Workshopen var veldig populær i designteamet vårt, vi hadde faktisk en venteliste for personer som ønsket å delta, sier Lisa Lee, Visual Designer hos Daresay. Innholdet var en god oppdatering for teamet vårt som allerede har mye kunnskap. Verktøyene og øvelsene som Maria og Frida foreslo var svært nyttige, og vi har tatt disse i bruk i våre prosjekter. Hele prosessen frem til workshopen gikk smidig for seg, ettersom Funkas team hadde sørget for å være innforstått med våre behov og forventninger. På denne måten var workshopen skreddersydd og inspirerende. Jeg kan varmt anbefale en workshop som dette for andre kunder.

Funkas kurs innen UX og universell utforming