Direktoratet for e-helse velger Funka

Noen av de viktigste og mest brukte tjenestene i Norge ligger hos Direktoratet for e-helse. Det er for eksempel Direktoratet for e-helse som står for helsenorge.no er du både kan få informasjon om sykdommer og bestille tid og resept hos din lege. Nå har Direktoratet for e-helse knyttet seg til Funka som eksperter på universell utforming.

All informasjon og alle tjenester som Direktoratet for e-helse er ansvarlige for må naturligvis fungere for alle, noe som tilsier at universell utforming er en selvfølge. Samtidig er det svært komplekst å håndtere alle grensesnitt som dessuten stadig oppdateres. For å få kontroll, kvalitet og kontinuitet har myndigheten valgt å tegne en avtale som løper helt frem til økonomisk ramme er nådd.

Vi valgte Funka på grunn av det brede tilbudet av tjenester de kan tilby og det store antallet høyt-kompetente konsulenter de stiller til rådighet. Vi setter også pris på deres bidrag til fagmiljøet og arbeidet de gjør med internasjonale standarder, sier Sarah Brodwall, Direktoratet for e-helse.

De første bestillingene på avtalen handler om to av Funkas populære tjenester:

Funkas kravunderlag, en digital abonnementstjeneste for å forenkle anskaffelser, innkjøp og videreutvikling.

Funkas supporttjeneste som gir mulighet for Direktoratet for e-helse å stille løpende spørsmål om akkurat hva som helst knyttet til universell utforming og få svar innen et døgn.

Det føles veldig gøy at vi nå får jobbe mer på dypet med denne ambisiøse kunden, sier Daniel Sørensen, salgsansvarlig hos Funkas Oslokontor. Med en rammeavtale går hver bestilling betydelig raskere og vi har større mulighet til å gi støtte i alle ledd, uansett om det handler om forvaltning eller nyutvikling.

Andre tjenester som Direktoratet for e-helse planlegger å kjøpe er kompetanseøkende aktiviteter som kurs, hjelpemiddelsdemo og hackatons. Dessuten vil trolig ulike typer analyser og brukertester også bli aktuelt.

Funka takker for tilliten og ser frem til et givende samarbeid.