Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap valgte Funka

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, leide inn Funkas eksperter på universell utforming og brukeropplevelse til å gjennomføre Funkas mest omfattende gransking; Revisjon av universell utforming, på sikkerhverdag.no og kriseinfo.no.

Målet er å sikre at alle – funksjonshemmede inkludert - som er en spesielt sårbar gruppe dersom krisen rammer, får den informasjonen hun eller han trenger for å kunne håndtere en eventuell nødsituasjon.

For å kvalitetssikre at nettstedene faktisk tjener hele befolkningen; personer med nedsatt funksjonsevne, eldre, uerfarne databrukere, innbyggere med annet morsmål enn norsk med fler, kjøpte DSB Funkas største gransking – ganger to – én for hvert nettsted. Dermed sjekker vi ikke bare om nettstedet følger Diskriminerings- og Tilgjengelighetsloven, men vi legger listen høyere og kontrollerer at alle brukere kan håndtere grensesnittet.

DSB har tidligere deltatt på Funkas Tilgjengelighetsdager og blitt kjent med Funkas kompetanse på den måten. Henriette Magnussen, Kommunikasjonsrådgiver fra DSB sier følgende om oppdraget:

Gjennom den grundige analysen fikk vi god oversikt i hvor vi må forbedre oss. Det som for oss oppleves som usynlige redaksjonelle snarveier viste seg jo å ha store konsekvenser for en rekke brukere. Det var en tankevekker. Rapporten gir også et godt grunnlag for å diskutere ressursbruk og prioriteringer internt.

DSB er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet og er en pådriver i arbeidet med å forebygge ulykker, kriser og andre uønskede hendelser. Nettstedene kriseinfo.no og sikkerhverdag.no, som begge driftes av DSB, har som formål å tjene befolkningen både før, under og etter en krisesituasjon.

Funka takker for tilliten og ønsker Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap lykke til videre i sitt arbeid med universell utforming av IKT.

Funkas analyser