DNB deltar på Funkas Tilgjengelighetsdager

Tre spørsmål til Stine Braadland, Senior forretningsutvikler, DNB

Dette er tredje året på rad at DNB deltar på Funkas Tilgjengelighetsdager, hvorfor så ivrige?

- Universell utforming er ikke et område man ”gjør seg ferdig med”, men noe man hele tiden må jobbe for å forbedre. Derfor er det viktig for oss å holde oss oppdatert på området, og hele tiden utvikle våre verktøy og tjenester til det beste for våre kunder. DNB har kunder i alle aldre, og med ulike behov og forutsetninger som vi ønsker å ivareta på en god måte.

- Gjennom å være med på Funkas Tilgjengelighetsdager får vi inspirasjon og motivasjon som vi tar med oss tilbake til arbeidsplassen.

Hva er det beste med å dra til en spesialisert konferanse som dette?

- Universell utforming er et stort og krevende tema å jobbe med fordi det omfatter så mange ulike typer brukere og det treffer flere ulike fagområder som innhold, design og utvikling. Siden dette fremdeles er et nytt og ukjent tema for mange, kan det være bra å ha en spesialisert konferanse med fullt fokus på temaet. Samtidig hadde det vært bra om universell utforming i større grad ble sett på som en selvfølge, og var en inkludert del av flere konferanser. Forhåpentligvis kommer vi dit en gang, men inntil videre trenger vi nok denne typen seminar for å få dekket tilgjengelighet på en ordentlig måte.

Hva forventer dere å ta med hjem fra årets konferanse denne gangen?

- Akkurat nå jobber vi mye med å sikre at det vi utvikler oppfyller kravene til tilgjengelighet. Vi må få universell utforming inn som en naturlig del av både innholdsarbeid, design- og utviklingsprosessen. Jeg håper jeg kan få mer innsikt i hvordan andre jobber med tilgjengelighet, slik at jeg kan ta dette med meg videre når vi jobber med disse utfordringene.

- I tillegg gleder jeg meg spesielt til å høre foredragene om navigasjon som funker, hvordan jobbe med søk og ikke minst inkludering av eldre.