European Patients’ Forum velger Funka som leverandør

Funka har fått i oppdrag å utvikle et nytt nettsted for European Patients’ Forum, EPF. Nettstedet vil bli bygget i EPiServer, med høye krav til universell utforming.

Det er en komplett oppgave hvor Funka skal lede hele prosessen, inkludert forberedelse som teknisk analyse og konseptutvikling, grafisk design med brukeropplevelse i fokus, programmering og testing, akseptansetest og endelig distribusjon og lansering.

Vi er veldig fornøyd med det tidligere arbeidet Funka gjorde for oss og tjenesten de gir. Vi ønsket å fortsette å jobbe med vårt nåværende publiseringssystem, EPiServer, ettersom vi vil at alt skal fortsette å fungere så godt som det har vært, og også fordi resultatet vil bli universelt utformet. Fordi Funka har stor ekspertise i EPiServer og ellers også hadde et veldig sterkt tilbud i anskaffelsen, var det en lett oppgave og igjen velge Funka som leverandør, sier kommunikator Laurent Louette på EPF.

Funka har mange års erfaring med å utvikle responsive og brukervennlige, universelt utformede nettløsninger. Vår velprøvde metode, utviklingsprosess og implementeringsplan sikrer et vellykket prosjekt.

Vi kjenner EPF godt fra tidligere, og fikk nå en fornyet tillit i en åpen anskaffelse der tilbudet vårt er konkurransedyktig, sier Anders Beinhoff, teknisk prosjektleder på Funka. Fordi vi har jobbet med EPF tidligere, vil oppstartsfasen forhåpentligvis gå raskere. Nå har vi muligheten til å finjustere og utvikle deres nettside, som vil være en veldig morsom oppgave.

European Patients’ Forum (EPF) er en paraplyorganisasjon som arbeider med pasientgrupper i folkehelse og helseforsvar i hele Europa. Deres medlemmer representerer spesifikke kroniske sykdomsgrupper på EU-nivå eller nasjonale koalisjoner av pasienter.

EPFs nåværende nettsted (engelsk tekst), åpnes i nytt vindu

Hva Funka tilbyr om EPiServer-løsninger