FINN.no valgte Funka for å holde foredrag om universell utforming

Tre spørsmål til Tom Widerøe, frontendutvikler hos FINN.no

Hvorfor valgte dere Funka for å holde foredrag om universell utforming?

- Vi ønsket å se med egne øyne hvordan finn.no fungerer med de hjelpemidler som Funka Nu demonstrerte for oss. Dette er utstyr vi ikke har tilgang på selv og som det krever en viss trening for å bruke effektivt. Vi valgte Funka fordi vi har sett dem utføre en tilsvarende demonstrasjon tidligere.

Hva lærte dere av å oppleve brukere med hjelpemidler surfe på deres nettsted?

- Selv om nettstedet vårt i stor grad fungerte bra, fikk vi grundig demonstrert at en blind bruker lett kan kjøre seg fast fordi vi enkelte steder ikke har tatt godt nok hensyn til ikke-visuelle nettlesere. Vi lærte også hvordan vi enkelt kan teste hvordan en blind bruker opplever nettstedet uten bruk av egne hjelpemidler, for eksempel ved å skru på VoiceOver på en iPad. Bortsett fra problemene for blinde brukere, syntes jeg finn.no fungerte rimelig bra ved bruk av andre hjelpemidler.

Hvilke planer har dere fremover med tanke på å inkludere alle?

- Aller først må vi rette opp de feilene vi nå vet gir blinde brukere problemer. Deretter bør vi gjøre en WCAG-validering for å oppdage og rette flere feil. Jeg tror vi kan oppnå mye ved å bare gjøre enkle grep. Når det er gjort bør vi få kjørt en ny brukertest med hjelpemidler, slik at vi på nytt ser hvordan nettstedet fungerer. På sikt bør vi få faste rutiner på å gjøre slike brukertester.