Funka gransker Skånetrafikkens app

Skånetrafikken har latt Funka granske deres app ettersom apper innen EU skal følge kravene i EUs webdirekitv fra og med 23. juni 2021. Skånetrafikken er en forvalting i Region Skåne, Sverige, som har som oppgave å tilby bærekraftige, kollektivreiser i Skåne.

Hvert år gjennomføres mer enn 170 millioner reiser med buss, tog og servicekjøretøy i Skåne, Sverige. Skånetrafikkens app brukes for å søke opp og bestille reiser og for å få trafikkinformasjon. Skånetrafikken er en tjeneste for alle som bor, jobber og reiser i Skåne og de vil at alle kan dra nytte av appen, uavhengig av brukerens evner og forutsettinger.

Slik forklarer Andreas Wahlberg, produkteier av Skånetrafikkens app, om hvorfor de valgte Funka til å utføre granskingen:

For å få det svart på hvitt hvor tilgjengelig appen vår var, ønsket vi å gjøre en gransking for å sjekke hvor godt vi levde opp til de kommende lovkravene. Vi valgte Funka fordi vi ønsket en leverandør med lang granskingserfaring til å gjøre analysen av appen vår, sier Andreas Wahlberg.

Skånetrafikken har hatt tilgjengelighet på agendaen en stund nå. Tidligere har de fått hjelp av Synskadades riksförbund (tilsvarende Blindeforbundet i Norge) knyttet til brukertesting. De har også leid inn en synshemmet foredragsholder og utvikler som har gitt dem råd om tips om hva som er viktig å tenke på. Fokuset har vært på å utvikle og forbedre språkstøtten i Skånetrafikkens app, og dette gjøres for samtlige nye funksjonene de utvikler.

Men selvfølgelig er det utfordringer med å få appen til å oppfylle lovkravene også. Andreas Wahlberg forteller at kravet til skjermrotasjon vil være vanskeligst å løse, da dette vil ha stor innvirkning på dagens design og derfor kreve betydelige ressurser å oppnå.

Vi er veldig fornøyde med Funkas gransking. Spesielt siden rapporten var lettlest og vi fikk skjermbilder med eksempler. Dette har gitt oss mye ny innsikt og kunnskap. Vi hadde også stor nytte av den digitale rapporten med prioriteringsliste og løsningsforslag på de stedene appen ikke oppfylte lovkravene. Dette vil legge til rette for vårt videre arbeid med å gjøre appen tilgjengelig for alle, sier Andreas Wahlberg.

Det å granske apper mot lovkrav, er på mange måter forskjellig fra hvordan du gransker tjenester på nettet. Det er EN301549/WCAG 2.1 som gjelder som minimumskrav også for apper. Og akkurat som på en nettside, så må også apper kunne brukes av alle brukere, men selve granskingsprosedyren for en app og en nettside er ofte veldig forskjellig.

Vi kan ikke inspisere koden eller alltid følge en klar dokumentasjon på hvordan de lovkravene skal tolkes når det gjelder apper. I tillegg tester vi på to ulike systemer som kan være vidt forskjellige. Dette gjør hele arbeidet litt mer interessant for meg, sier Melad Munther, ekspert på universell utforming og brukeropplevelse hos Funka.