Funka gransker SVT Play

Sveriges Television, SVT, har latt Funka granske SVT Play-appene for Android og iOS får å få et bilde av hvor godt de lever opp til kravene om universell utforming.

SVT er akkurat som andre kringkastere, unntatt fra kravene i EUS webdirektiv. Til tross for dette har man uansett valgt å la funka granske SVT Play på nettet og SVT Play-appen for Android og iOS. Dette er for å sikre at SVT Play, en seksjon innen SVTi, I-en står for interaktiv, er en tjeneste som flest mulig kan bruke.

Granskingen har gitt oss et tydelig prioriteringsgrunnlag og teamene har allerede iverksatt tiltak, sier Erik Hedin, Lead Digital Accessibility, SVTi. I tillegg har vi fått mer kunnskap om for eksempel app-utvikling, noe vi kan ta i bruk på samtlige produktområder.

Å granske apper mot lovkrav skiller seg på mange måter fra hvordan man gransker webtjenester. EN301549/WCAG 2.1, som er gjeldende minimumskrav for apper, men standardene er først og fremst skrevet for webtjenester. Derfor kan ikke alle krav helt samsvares med en app, men må tolkes i den aktuelle konteksten.

Det er interessant å granske apper, sier Lars Samuelsson, ekspert på universell utforming og brukeropplevelse hos Funka. Innen EU skal apper være universelt utformede den 23. juni 2021, det gleder oss når våre kunder forbereder seg i god tid.

Det blir spennende å se om apper generelt vil få et økt nivå av universell utforming nå som fristen nærmer seg for at apper også må oppfylle kravene i EUs webdirektiv. Implementeringen av direktivet i Norge er blitt forsinket, så vi vet derfor ikke når apper skal være universalt utformede.