Funka gransker teknisk tilgjengelighet for RC Syd i Sverige

På oppdrag fra kvalitetsregistret, SKRS, og Registercentrum Syd, RC Syd, har Funka gransket den tekniske tilgjengeligheten på nettstedet til Svenskt Kvalitetsregister för Rehabilitering vid Synnedsättning, SKRS.

Vi startet med å granske den tekniske delen av universell utforming på nettstedet til kvalitetsregistret, og nå skal vi gjennomføre flere granskinger og tiltak for å kvalitetssikre at alle besøkere kan dra nytte av våre nettsteder, sier Susanne Albrecht. Målet er at nettstedene til SKRS og RC Syd skal bli tilgjengelige for alle.

Når Funkas eksperter gjør en teknisk revisjon gransker de grensesnittet punkt for punkt, og kontrollerer at alle deler fungerer for alle, uansett evner og forutsettinger. Vi tester også med ulike hjelpemidler ved behov. Funnene samles i en skriftlig rapport som vi gjennomgår med kunden, blant annet for å sikre at innholdet blir tolket riktig.

Både rapporten og den muntlige gjennomgangen har vært veldig lærerik for oss, sier Susanne Albrecht, Utviklings- og prosjektleder hos RC Syd.

Det er styremedlemmene i SKRS som har drevet prosjektet i samarbeid med RC Syd. Registrar for SKRS er Anne Granath, optiker og assisterende driftsleder for Hörsel- Syn- Tolkverksamheten i Västra Götalandsregionen. I styret deltar synspedagoger, arbeidsterapeuter, øyesykepleiere, kurator og to pasientrepresentanter fra Synskadades Riksförbund.

Registercentrum Syd, RC Syd, er den sørlige Helseregionens registersentral i Sverige, og har kontor i Karlskrona og Lund. RC Syd og øvrige nasjonale registersentraler arbeider for å utvikle et kvalitetsregister for tekniske IT-løsninger, statistikk, forskning, validering av data, forbedringsarbeid, pasientrapporterte målinger og med å skape synergieffekter mellom registrene.

Funkas tekniske granskinger

Nettstedet til RC Syd (på svensk), åpnes i nytt vindu

Nettstedet til Svenskt Kvalitetsregister för Rehabilitering vid Synnedsättning, SKRS (på svensk), åpnes i nytt vindu