Funka gransket Smittestopp-appen til Folkehelseinstituttet (FHI)

FHI valgte Funka som leverandør for å på kort tid gjøre en grundig analyse av landets kanskje viktigste app. Analysen ble gjort mot lovpålagte krav, som i alle Funka granskninger ble en rekke metoder benyttet for å forsikre ett godt resultat.

Applikasjonen ble testet med ulike hjelpemidler, struktur gransket, resultater fra automatiserte tester tolket med mer. For å kvalitetssikre resultatet, ble appen gransket av to konsulenter som jobbet uavhengig av hverandre. I tillegg ble applikasjonen testet av en blind bruker som har unik innsikt i bruksforventningene til skjermleserbrukere.

Funka gransket mot WCAG 2.1-krav som blir lovpålagt i Norge når EUs webdirektiv (WAD) trer i kraft. Disse kravene gjør løsninger mer forståelige og lettere å bruke for alle.

Resultatet er en samfunnskritisk applikasjon som kan brukes av hele samfunnet.

Funka takker for tilliten Folkehelseinstituttet gav oss ved at vi fikk granske Smittestopp-appen og bidra til å gjøre den mer tilgjengelig for alle.   

Funkas analyser
Funka gransker alle typer nettsteder, apper (iOS og Android), dokumenter, intranett og ekstranett. Funkas analyser er basert på WCAG 2.1. Vi deler opp resultatet i sjekkpunkter, slik at det blir enkelt og mer oversiktlig for deg å korrigere eventuelle mangler.

Funka tilbyr analyser på flere ulike nivåer