Funka hjelper nystartet ungdomsorganisasjon i Sverige

Barn, ungdom og unge voksne med tale- og språkforstyrrelser er en målgruppe som risikerer å bli isolerte fordi de kan ha problemer med å komme i kontakt med andre. Et spennende prosjekt er i gang med å etablere en ungdomsforening som tar sikte på å støtte disse barna og ungdommene. Funka bidrar med kunnskap innen universell utforming på nett og vi utvikler organisasjonens nye nettsted.

Allmänna Arvsfonden finansierer prosjektet ”Äntligen!”, eller ”Endelig!” på norsk, som har som mål å gjøre det mulig for barn, unge og unge voksne med tale- og språkforstyrrelser å engasjere seg i en demokratisk organisasjon.

Ideen kommer fra det svenske Riksförbundet, DHB, som organiserer døve og hørselshemmede barn, samt barn med tale- og språkforstyrrelser og deres familier.

Prosjektet har flere mål:

  • å gi ungdommene kunnskap om sine rettigheter og muligheter
  • å oppmuntre målgruppen til å drive påvirkningsarbeid
  • å gjøre det mulig for barn og unge med tale- og språkforstyrrelser å delta på for eksempel utflukter, leirskoler og andre aktiviteter som fremmer sosialt utbytte
Vi er glade for at Arvsfonden lyttet til vår idé og vi er takknemlige for at de gir oss økonomisk mulighet til å gjennomføre vårt prosjekt, sier Anna Gabrielsson, Generalsekretær hos Riksförbundet DHB.

Som en del av prosjektet blir det utviklet et nettsted, sammen med ungdommene og med hjelp av Funka. Gjennom workshops og diskusjoner i mindre grupper, kartlegger vi de ulike kravene, ønskemålene og behovene som målgruppen har. Nettstedet skal beskrive virksomheten og fungere som informasjonskilde for medlemmene.

Dette syns jeg er den desidert viktigste delen av vår virksomhet, sier Johan Kling, Kvalitetsansvarlig hos Funka. Å ikke bare lytte til, men faktisk samarbeide med sluttbrukerne om å til ta frem grensesnitt og funksjonalitet - det er alltid like givende og interessant.

Arvefondprosjektet, som varer i 3 år, forventes å være ferdig i 2022. Da skal ungdomsforbundet være et uavhengig, operativt forbund. For målgruppen er det ikke bare det endelige målet som viktig, men også selve prosjektet, ettersom dette gir de muligheten til å bygge opp og drive sin egen ungdomsorganisasjon på egne premisser.

Om Riksförbundet DHB:
Det svenske Riksförbundet DHB er en organisasjon for døve, hørselshemmede barn og barn med tale- og språkforstyrrelser og deres familier. Organisasjonen sørger for å ivareta familiens behov og interesser, helt fra barnet starter i barnehagen til det er ute i arbeidslivet. DHBs beskytter er Hennes Majestet, Dronning Silvia av Sverige.

Nettstedet til det svenske Riksförbundet, DHB, (svensk tekst), åpnes i nytt vindu

Kontakt

Johan Kling

Tittel: Driftsleder og kvalitetssjef

johan.kling@funka.com (Johan Kling)

+46 8 555 770 62 (Johan Kling)