Funka holdt PDF-kurs for Melkeveien designkontor

Melkeveien designkontor har kunder som stiller krav på universell utforming av PDF-filer, som alle kan ta i bruk, uansett evner og forutsetninger. Derfor har de leid inn Funka for å holde kurs i universell utforming av PDF-filer.

En universelt utformet PDF-fil er like tilgjengelig som en universelt utformet html-side, men små feil under produksjonen av PDF-filen kan føre til svært store problemer for de besøkende. Det er derfor viktig at PDF-filen lages på en korrekt måte, med verktøy som sikrer universell utforming.

Melkeveien designkontor er svært fornøyde med PDF-kurs Funka har holdt for oss. Funka har bidratt med verdifull innsikt i problemstillingen og har gitt oss en oversikt over og rutiner for hvordan vi kan levere gode og fungerende PDF-filer.

Diskriminerings- og Tilgjengelighetsloven paragraf 14, stiller krav til universell utforming av Informasjons- og kommunikasjonstjenester, IKT, både for offentlig og privat sektor. Kravene er basert på Web Content Accessibility Guideline, WCAG 2.0 nivå A og AA med enkelte unntak. WCAG er teknikkuavhengig, I følge Difi omfattes PDF-dokumenter som publiseres via et nettsted også av forskriften, så fremt fullversjonen av dokumentet ikke finnes i et annet format.

Kort om Melkeveien designkontor
Melkeveien har mange års erfaring og bred kompetanse innen grafisk design. I tillegg til designstrategi, formmessige analyser og prosjektledelse, er typiske prosjekter de jobber med: visuell identitet, eksponeringsdesign (utstillingsdesign, konferanser), redaksjonell design, bøker, logodesign, platecover, illustrasjon og skriftdesign.

Funka takker for tillitten og ønsker Melkeveien designkontor lykke til videre i arbeidet med å skape universelt utformede PDF-filer.

Nettstedet til Melkeveien, åpnes i nytt vindu

Funkas kurs i universell utforming av PDF-filer