Funka holdt PDF-kurs for Miksmaster Creative

Miksmaster Creative ønsker å tilby sine kunder løsninger som inkluderer flere. Som et ledd i dette arbeidet ble Funka leid inn for å holde kurs i hvordan man skaper universelt utformede PDF-filer, som alle kan ta i bruk, uansett evner og forutsetninger.

En universelt utformet PDF-fil er like tilgjengelig som en universelt utformet HTML-side, men små feil under produksjonen av PDF-filen kan føre til svært store problemer for de besøkende. Derfor er det viktig at PDF-dokumentene lages på en korrekt måte, med verktøy som sikrer universell utforming.

Gjennom rammeavtalene Miksmaster har med en rekke offentlige kunder som Statped, Utdanningetaten i Oslo og Departementene, har vi lenge hatt fokus på gode UU-leveranser. Kurset Funka holdt hos oss – ga oss en rekke nye innspill og var en god tankevekker for organisasjonen. Vi adopterte umiddelbart flere av metodene og prosessene – og fikk mange gode tips om verktøy til bruk underveis i produksjonen. I tillegg til å kunne levere feilfrie UU-dokumenter til alle kunder, er det viktig for oss å kunne gjøre dette uten at det øker tidsbruken i organisasjonen. Det var absolutt verdifull bruk av dyrebar tid i organisasjonen.

PDF-filer benyttes i veldig stor utstrekning, på nesten alle nettsteder. Derfor er det viktig at de fungerer for alle, uansett evner og forutsettinger. For at for eksempel hjelpemiddelsbrukere skal kunne lese av filene må de være skapt på riktig måte – dette skjer ikke automatisk. Under kurset gjennomgikk Solhaug de nyeste teknikkene innen produksjon av PDF-filer, og hvordan PDF-filene skal bearbeides for at de skal bli universelt utformede.

Kort om Miksmaster Creative

Miksmaster Creative er et kommunikasjonsbyrå som jobber med løsninger innen innsiktsbasert design og kommunikasjon i alle kanaler og på alle plattformer.

Funka takker for tillitten og ønsker Miksmaster Creative lykke til videre i arbeidet med å skape PDF-filer som alle kan ta i bruk, uansett evner.

Nettstedet til Miksmaster Creative, åpnes i nytt vindu

Funkas kurs i universell utforming av PDF-filer