Funka i oppdrag for IMDI

Funka skal gjennomføre en DTL-revisjon for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDi, for å kontrollere at direktoratas nettsted oppfyller kravene i Diskriminerings- og Tilgjengelighetsloven og sikre flere tilgang til myndighetens informasjon.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDi, ønsker at deres nettsted skal være en portal som flest mulig kan dra nytte av. Derfor har direktoratet valgt å la Funkas eksperter gjennomføre en gransking oppimot de internasjonale retningslinjene WCAG 2.0 nivå AA som gjeldene lov er basert på. Målet er et mer brukervennlig og universelt utformet nettsted.

Universell utforming er et altfor stort og komplekst område til at vi greier å stå for kvalitetssikringen selv. Vi trengte hjelp til å sikre at vi opererer innenfor loven, og da var det naturlig for oss å ta kontakt med Funka., kommenterer Anne-Merethe Pedersen, webredaktør hos IMDI.

DTL-revisjon

Med DTL-revisjon kontrollerer vi at ditt nettsted oppfyller kravene i Diskriminerings- og Tilgjengelighetsloven. Våre spesialister sjekker nettstedet mot kriteriene i forskriften for universell utforming av IKT. Vi beskriver hvilke mangler vi finner, hvilke målgrupper som kan oppleve problemer og vi gir forslag til konkrete løsninger. Ved hvert punkt ser du hvilket kriterie i WCAG 2.0 vi henviser til. Funkas DTL-revisjon blir på denne måten en analyse av dagens situasjon og et sterkt verktøy for deres videre arbeid, men indikerer også alt det viktige som ikke er med i forskriften.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDi, er gjennomføringsorgan for integreringspolitikken, underlagt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, BLD.

Funka takker for tillitten og ser frem til å hjelpe Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDi, i å nå ut til enda flere!

Nettstedet til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDi, åpnes I nytt vindu