Funka kurser jurister med fokus på funksjonshemmedes rettigheter i Trier

I november ble Funkas Susanna Laurin invitert til å holde en presentasjon om lov om universell utforming og offentlig anskaffelse ved Academy of European Law i Trier, Tyskland. Det var en del av et to-dagers seminar om EUs lovverk rundt funksjonsnedsetting og FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne.

Det er alltid en glede å møte et nytt publikum, sier Susanna Laurin, daglig leder i Funka. Det var virkelig givende å møte disse engasjerte advokatene fra alle hjørner av Europa og diskutere fremgang og utfordringer.

Formålet med seminaret var å gi deltakerne den nødvendige kunnskapen og rettslige verktøy for å bruke FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne, kombinert med relevant EU-lov i deres daglige arbeid. Arrangementet var åpent for nasjonale tjenestemenn og ansatte i ideelle organisasjoner, organisasjoner for funksjonshemmede og likestillingsorganer fra alle EU-medlemsstater.

The Academy of European Law, ERA, arrangerer kurs, seminarer og konferanser om EU-lovgivning for en rekke målgrupper. Blant annet advokater, EU-ansatte, nasjonale tjenestemenn, dommere, åklagare og journalister.

Deler av seminaret ble spilt inn og Funka-presentasjonen er nå publisert på ERAs nettsted.

Funkas presentasjon om universell utforming og offentlig anskaffelse ved Academy of European Law (på engelsk), åpnes i nytt vindu

Academy of European Law (på engelsk), åpnes i nytt vindu

Kontakt

Susanna Laurin

Tittel: Forsknings- og innovasjonssjef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)