Funka skreddersyr pakkeløsning for EVRY

Funka har på oppdrag fra IT-selskapet EVRY skreddersydd en tredelt kurs- og granskingspakke. Målet er at EVRYs nettbank skal leve opp til de strenge krav som stilles med henblikk på universell utforming, i forbindelse med at EVRY fornyer denne løsningen.

Skreddersydd pakkeløsning

Funka har satt sammen en pakkeløsning for EVRY som består av to ulike granskinger og ett skreddersydd kurs. Funka skal evaluere EVRYs nettbankløsning med tanke på universell utforming, samt lære opp og inspirere involverte parter i utviklingsprosjektet til å se og tenke inkludering for alle. 

Vi ser det som en styrke å involvere en uavhengig 3. part til å sikre at våre leveranser er i henhold til samfunnets krav og forventinger til universell utforming. Dette arbeidet tar vi alvorlig og ønsker hele tiden å utvikle oss, sier Kristian Steinmo, produktsjef for nettbank.

For å oppnå dette har EVRY valgt å bruke Funkas spisskompetanse innen universell utforming, både i form av granskinger og kurs. Innledningsvis kommer Funka til å gjennomføre en ekspertgransking som vil gi EVRY kunnskap om forbedringer med tanke på universell utforming. Deretter kjører Funka et skreddersydd kurs basert på funnene fra ekspertgranskingen med involverte parter i utviklingsprosjektet. I tredje og siste fase gjennomfører Funka en revisjon av samtlige punkter i Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, det vi kaller en DTL-revisjon, for å sikre at løsningen følger gjeldende norsk lovverk.

EVRY er et av Nordens ledende IT-konsern med sterk lokal og regional tilstedeværelse i 50 nordiske byer. EVRY har om lag 10 000 ansatte og en årlig omsetning på nærmere 13 milliarder kroner.

Funka takker for tilliten og ser frem til å støtte EVRY i deres utviklingsprosjekt og mot et videre samarbeid!

Funkas Ekspertgransking

Funkas Skreddersydde kurs

Nettstedet til EVRY, åpnes i nytt vindu