Funka utvikler et digitalt utdanningsmiljø for svenske Statped

At den Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, som tilsvarer Statped, behøver et digitalt utdanningsmiljø med høye krav på tilgjengelighet er ganske selvfølgelig. Siden 2012 har Funka hatt privilegiet å bidra med kunnskap i hele utviklingsprosessen, og med den nye avtalen kan oppdraget fortsette i ytterligere fire år.

Vi er veldig fornøyde med å få fortsette vårt samarbeid med Funka, og sammen utvikle vår kursdatabase og det nettbaserte kursmiljøet, sier Staffan Hammerman og Björn Rönnåsen, Ansvarlige for SPSM Fortbildning.

SPSMs kursvirksomhet retter seg til skoler og pedagogisk personale over hele landet, noe som er en av grunnene til at det digitale utdanningsmiljøet er så viktig. Systemet brukes for å ta imot varslinger og administrere deltakere i form av både fysiske kurs og nettbaserte kurs.

Vi har årlig cirka 10 000 deltakere i vår kursvirksomhet, hvorav cirka 3000 deltar i våre nettbaserte kurs, fortsetter Staffan og Björn.

Funkas oppdrag innebærer å videreutvikle og forvalte SPSM Forbildning, samt naturligvis sikre et fortsatt høyt nivå av tilgjengelighet. Ikke minst gjennom et løpende arbeid med brukertester kvalitetssikres brukeropplevelse og inkludering av brukere med skiftende evner. Vi kommer til å fortsette prosjektledelse, arbeide med innholdsstruktur, konsept, grafisk form, front end- og back end-utvikling. Grunnen i systemet er EpiServer, men gradvis har de ulike funksjonene resultert til mer selvstendige komponenter.

Ettersom vi samtidig er engasjerte i flere innovasjonsprosjekter rettet mot skolen er dette oppdraget ekstra interessant, sier Anders Beinhoff, Teknisk prosjektleder på Funka. Vi håper naturligvis at hele bransjen skal gjøre som SPSM, og dermed utvikles i en mer tilgjengelig retning.

Funka takker for tilliten og ser frem mot et fortsatt spennende samarbeid.