Funka utvikler nytt nettsted for Sveriges Læremiddelforfatterforbund

I ferd med å utvikle en ny nettside for Sveriges Læremiddelforfatterforbund, er utviklingsprosessen for tiden i en spennende og begivenhetsrik fase. Etter at Funka og kundens prosjektgruppe har samlet opp et nytt konsept med god funksjonalitet, har SLFF nå fått tilgang til et miljø med kundespesifikke sidemaler og er i ferd med å fylle inn den nye nettsiden med innhold.

SLFF og Funka har en tiårig samarbeidshistorie, så det var naturlig å rekruttere Funka igjen, sier Anita Hyttinen, kommunikator og nettredaktør på SLFF. Denne gangen var det en svært omfattende oppgave å utvikle et helt nytt nettsted.

Det er en utfordring å bringe inn all den kunnskapen som Funka gir oss i arbeidet på nettsiden. Men vi som jobber med forbundets webkommunikasjon, føler oss veldig trygge ved å overføre tilgjengelighetsproblemer i hendene på Funka, som faktisk er eksperter på feltet, sier Anita Hyttinen, SLFF.

I det forberedende arbeidet med nettsiden har Funka sammen med SLFF utviklet en ny innholdsstruktur, sett over funksjonaliteten og utviklet en klikkbar prototype basert på trådskisser. Alt med universell utforming i fokus.

Funka har holdt workshops og skissert konsepter for nettstedet sammen med kundens prosjektgruppe. Basert på den grafiske profilen har vi designet og til slutt utviklet nettsiden som nå vokser frem. Etter det har kunden gennemgået opplæring i publiseringsverktøyet EPiServer. Nå er nettstedet fylt med innhold og en rekke akseptansetest og justeringer pågår inntil den lanseres.

Sveriges Læremiddelforfatterforbund, SLFF, er en medlem- og interesseorganisasjon for læremiddelforfattere i Sverige. Forbundet har rundt 1600 medlemmer, som skriver for alle målgrupper fra førskole til høyskole og i alle fag. SLFF håndterer stipendier og driver rettighetene til medlemmernes opphavsrettslige interesser, det vil si fører tilsyn med læremiddelforfatteres rettigheter overfor utgivere og myndigheter.