Funka utvikler verktøy for selvdeklarasjon av selvbetjeningsautomater

På oppdrag fra tilsynsmyndigheten Difi utvikler Funka et system for selvdeklarasjon av selvbetjeningsautomater. Via et digitalt verktøy skal virksomheter selv kunne angi hvor godt de etterlever lovens krav til universelt utformede automater. Målet er å gjøre saksbehandlingen enklere, slik at Difi kan fatte effektive beslutninger om mulige sanksjoner og tiltak.

Likestillings- og diskrimineringsloven og forskrift om universell utforming av IKT-løsninger, omfatter ikke bare nettsteder, men også bankomater, billett-, parkerings- vareautomater og alt annet som inngår i begrepet selvbetjeningsautomater.

Det at automater kan stå utplassert litt hvor som helst, og at de må kontrolleres fysisk, gjør at tilsynsarbeidet blir svært ressurskrevende, konstaterer Funkas daglige leder, Susanna Laurin. Da er det naturlig å bruke selvdeklarasjon som en del av tilsynet.

Verktøyet som Funka har fått i oppdrag å utvikle skal gjøre det enklere for alle som omfattes av loven å avklare status på universell utforming på egenhånd, samtidig som Difi enkelt og effektivt får et samlet bilde av situasjonen. Selvfølgelig kommer verktøyets grensesnitt til å oppfylle kravene på universell utforming.

Dette verktøyet skal hjelpe oss med å få utført effektive kontroller, samtidig som det vil gi oss verdifulle data som vi vil bruke til analyse og videre innretning av tilsynsvirksomheten. Når vi får et godt bilde av status gir det oss mulighet for å innrette både kontroller og veiledning til virksomhetene på en bedre måte, sier tilsynsdirektør Malin Rygg i Difi.

Funka har tidligere utarbeidet veiledningsmateriale for Difi rundt plassering av selvbetjeningsautomater. I det oppdraget gjorde vi også en gjennomgang av de ti-talls standarder som ligger til grunn for lovgivningen, og vi bidro til å tydeliggjøre visse krav. Dessuten har vi under flere omganger utviklet de veiledende tekstene og illustrasjonene som Difi tilbyr rundt universell utforming på nett. Akkurat nå bedriver vi et parallelt arbeid med å oppdatere Difis nettsted knyttet til struktur, konsept og design.

Difi velger Funka for støtte knyttet til universell utforming i automater

Nå begynner Difi å kontrollere selvbetjeningsautomater

Difi velger Funka for å lage Veiledningstekster

Likestillings og Diskrimineringsloven, åpnes i nytt vindu

Difis nettsted, åpnes i nytt vindu