Funkas og Stockholms kommune i forsknings- og testsamarbeid

I mange år har vi jobbet tett med brukerbevegelsen og et stort nettverk av personer med ulike funksjonsnedsettelser. Å jobbe brukersentrert i alle deler er helt sentralt for å opprettholde vår banebrytende ekspertise innen området universell utforming.

For å ytterligere videreutvikle denne delen av virksomheten vår, har vi innledet et samarbeid med den virksomhet innom Stockholms kommune som tilbys sysselsetting for personer med kognitive nedsettelser. Dette betyr at vi kan jobbe langsiktig med flere ulike målgrupper parallelt.

Vi er takknemlige for denne unike muligheten til å bidra, sier Anders Andersson, Kvalitetskoordinator ved enheten for sysselsetting i Stockholm kommune. Universell utforming og inkludering er viktige spørsmål for oss. At Funka kan ta våre erfaringer og gjøre dem om til noe positivt føles helt rett.

Veldig mye av det vi gjør handler om å undersøke hvordan nettsteder, apper, dokumenter, automater, produkter og mye annet fungerer for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser og behov. Vi gjennomfører brukertester, fokusgrupper, intervjuer og spørreundersøkelser. Ofte på vegne av kunder eller i forskningsprosjekter, men noen ganger også på eget initiativ; ettersom alt vi anbefaler er testet i virkeligheten, må vi kontrollere hvordan ting faktisk fungerer i praksis.

Et solid samarbeid med forskjellige grupper av brukere åpner store muligheter, sier Susanna Laurin, Forsknings- og Innovasjonssjef hos Funka. Arbeidstagerne får muligheten til å lære seg nye ting, mens vi får muligheten til å bedre forstå deres behov.

Gjennom løpende arbeid med ulike målgrupper, kan vi blant annet samle inn data på en mer strukturert måte. I tillegg er det mye lettere å lage bedre løsninger sammen med grupper av brukere som vi treffer regelmessig.

Akkurat nå har vi et sterkt fokus på kognitiv tilgjengelighet, der brukernes behov kan avvike svært mye mellom målgruppene. Da blir det enda mer verdifullt å ha store og brede testgrupper tilgjengelig.

Supported Employment i Stockholms kommune
Det som kalles "Daglig verksamhet", tilsvarende Supported Employment i Norge, er et sysselsettingstiltak i Sverige for personer i yrkesaktive alder som har intellektuelle funksjonshemminger, autisme eller ervervet hjerneskade. Aktivitetene på en daglig verksamhet tar utgangspunkt i arbeidernes behov og ønsker. Tanken er at virksomheten skal ligne en ordinær arbeidsplass og arbeidstakerne får en viss kompensasjon. Virksomheten skal bidra til personlig utvikling og fremme deltakelse i samfunnet. I Stockholms kommune finnes det 184 aktiviteter av denne typen, hvorav 47 drives i kommunal regi, resten av private aktører.

Kontakt

Susanna Laurin

Tittel: Forsknings- og innovasjonssjef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)