Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, FFO

Tre spørsmål til Cato Lie, fagpolitisk rådgiver hos paraplyorganisasjonen FFO, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon. Funka og FFO planlegger samarbeidsprosjekt innen universell utforming på mange samfunnsområder.

Hvilke spørsmål er viktigst for FFO for øyeblikket?

- Det er mange områder FFO jobber med på området universell utforming. Både høring på assistanse på buss og standardiseringsarbeid og ikke minst oppfølging av endringer i TEK 10 er viktige saker for oss. Statsbudsjettet blir lagt fram 7. oktober og vil da ha høyest prioritet. FFO har fremmet flere krav på området universell utforming, som vi håper blir gjeldende politikk.

Hvordan kan vi hjelpe hverandre til å skape en mer konstruktiv dialog rundt universell utforming i fysisk miljø i Norge – det virker nesten som om fokus alltid er på kostnader?

- Vi er enig i at fokus i norsk politikk ligger på forenkling og ikke på å gjøre samfunnet bedre tilgjengelig for alle. Flere aktører har fått gjennomslag for tanken om at universell utforming er dyrt og det er beklagelig, fordi universell utforming gir god boligkvalitet. Dersom Funka kan bidra til at dialogen om dette tema blir konstruktiv tar vi gjerne imot Funkas innspill. Sentrale brukerorganisasjoner i Norge har en tett dialog på dette området og vi tar sikte på å følge med og følge opp dette viktige området.

Er det noe vi i Norden kan lære av hverandre med tanke på policys og regelverk?

- Vi er sikre på at vi kan lære av hverandre. Vi konstaterer at regelverket er forskjellig i de nordiske land og det som kan være fornuftig er å få oversikt over hverandres regelverk og synspunkter og bakgrunn for valg. Målet kan være å samle det beste fra de ulike land og kanskje få et enhetlig nordisk regelverk på området universell utforming. Her kan Funka bidra med sin kunnskap og erfaring.