Gyldendal tar sats med universell utforming

Gyldendal ønsker å løfte kvaliteten på sitt store spekter analoge og digitale læremidler til grunnskole og videregående utdanning gjennom å jobbe med universell utforming. Dette vil bidra til et bedre læringsmiljø for mange elever. Derfor har Gyldendal benyttet Funka til utdanning i universell utforming av sine ansatte og for ekspertgransking av sin nettplattform Salaby.no.

Elever og studenter er forskjellige og har ulike preferanser på læringsmetoder og virkemidler som brukes i den forbindelse. De pedagogiske mulighetene for tilrettelegging og tilpasning med digitale læremidler er store – og dermed tar stadig flere elever og lærere i bruk dette i undervisningen. Fordeler med det digitale er blant annet at man kan få opplest tekst, markere og forstørre både bilder og setninger, visualisere tydeligere ved bruk av animasjoner, filmer og interaktive elementer – samt at man kan tilpasse undervisningsforløpet ut fra nivået til elevene.

Vi i Gyldendal er opptatt av å være i forkant når det gjelder universell utforming. De digitale plattformene byr på nye måter for å tilrettelegge for ulike behov til mange forskjellige brukere, og de mulighetene er vi opptatt av å utnytte på best mulig måte.

Alexander Henriksen, konstituert forlagsdirektør, Gyldendal

Første steg på veien var et bevisstgjørende introduksjonsforedrag fra Funka, der vi så på hvem som blir rammet av manglende universell utforming, eksempler på både gode løsninger og problemer, samt nåværende lovverk og kommende endringer. Omtrent 70 designere, utviklere, redaktører og prosjektledere deltok.

Kurset var bra. Passande innhold og djubde både for den som kan litt, og meir treng ein oppsummering og for den som er ganske fersk i universell utforming. Vi som tok kurset her i Gyldendal er godt fornøgde.

Rine Grue Carlsen, webutvikler vid Gyldendal

Andre steg var en skreddersydd ekspertgransking av plattformen Salaby.no, for å sikre en høyere grad av universell utforming i det digitale og mye brukte læringsmiljøet.

Gyldendal har vært svært interessert i å lære om universell utforming, noe som kom tydelig frem ved at så mange deltok på kurset, og forberedelsene de hadde gjort før den skreddersydde ekspertgranskingen. Da er det også ekstra gøy å lære bort og hjelpe dem videre på veien.

Lena Drevsjø, ekspert på universell utforming og brukeropplevelse hos Funka

Funka ser frem til videre samarbeid med Gyldendal!

Funkas utvalg av kurs

Funkas Ekspertgransking