Helsedirektoratet valgte Funka for å sikre universell utforming av Helsedirektoratets nye nettstedsløsning

Tre spørsmål til Guri Sandelien Rekve, prosjektleder på Helsedirektoratet. For å sikre tilgjengeligheten til Helsedirektoratets nye nettstedsløsning, gjennomgikk Funka blant annet skissen til løsningen, kurset teknikerne, kjørte akseptansetest og avslutningsvis rapport.

Hvordan har resultatene fra rapporten hjulpet dere?

- Da Helsedirektoratet skulle lage nye nettsider satte vi oss som mål å skape et nettsted som var tilgjengelig for alle. Det betydde riktig kompetanse med på laget hele veien. Vi valgte tidlig involvering med tilgjengelighetsjekk av konseptskissene i første fase. Dette medførte noen endringer i navigasjonen, og bevisstgjøring av utviklere som skulle ta fatt på det videre arbeidet.

- Da vi var nesten ferdig med utviklingen gjorde vi en mer omfattende brukertest. Funka oppdaget noen interessante funn som gjorde at vi måtte gjøre noen justeringer. Målet om tilgjengelige sider for alle er enda ikke nådd, men vi har kommet et godt stykke på vei siden vi har fått testet løsningen med riktig verktøy og kompetanse. Dette har gjort at vi har kunnet gjøre bevisste valg for hvor tilgjengelige vil har hatt mulighet til å bli.

Dere har deltatt på Funkas kurs om hvordan å lage tilgjengelige PDF-filer, hva synes du var mest lærerikt eller tankevekkende?

- PDF-kurset hevet kompetansen internt i organisasjonen. Det ble gjort et viktig arbeid i etterkant av dette kurset, slik at våre mange publikasjoner kom opp på et høyere nivå. Dette vil bli et kontinuerlig arbeid som også er betinget av bedre kravsetting til leverandører som leverer publikasjoner til oss.

Hvordan jobber dere nå fremover med å holde nettstedet universelt utformet?

- Universell utforming er en naturlig del av vedlikehold/drift av løsningen når vi nå snart er ferdig med utviklingsarbeidet. De foreløpige tankene rundt dette er at vi ønsker regelmessige tester av løsningen, og oppdaterte krav til nye elementer som skal inn i portalen på sikt. Vi har et bevisst forhold til at arbeidet med universell utforming er et kontinuerlig arbeid der vi alltid kan bli bedre for å nå vårt mål om tilgjengelige sider for alle.