Inera og Funka samarbeider om å øke tilgjengeligheten

Mange av våre kunder velger å hente inn Funkas eksperter som en slags uavhengig tredjepart som kontrollerer at alt går riktig for seg. En annen måte å sikre at kravene til universell utforming blir etterfulgt, er å jobbe sammen. Vi leier ganske enkelt ut kompetanse. Kompetansen blir en del av kundens team og skaper derfor gode forutsetninger for læring i organisasjonen.

Å samarbeide med medarbeidere for å identifisere brudd på universell utforming, dokumentere metodikk, prioritere tiltak og finne løsningsforslag, er en effektiv måte å arbeide på. I dette tilfellet handlet det om en forespørsel fra Inera. Teamene ønsket å jobbe tettere på analysen, for lettere å ta til seg kunnskap på området og muligheten til å stille spørsmål om alle slags ting - stort som smått.

Det har fungert veldig bra, sier Jonathan Petrone, tester på Nordic Medtest, et datterselskap av Inera. Tilgjengelighetsarbeidet har vært forankret på en helt annen måte, og vi har klart å skape enda mer nyttig nysgjerrighet innen området blant mange i organisasjonen. Delaktigheten har virkelg gitt arbeidet et løft! Dette har skapt masse dialog i de ulike teamene på Inera.

Akkurat nå setter Inera opp prosesser for å regelmessig kunne følge opp digital tilgjengelighet. Et viktig aspekt er å sikre at ulike deler av organisasjonen har universell utforming på radaren. Uansett hvor mye kunnskap teamene har, må det finnes kommunikasjonsveier som gjør det enklere for hele organisasjonen å samarbeide om å løse spørsmål rundt universell utforming.  

Det faktum at eksperter er på plass i kundens lokaler, og gjennomfører tester sammen med de ansatte, bidrar til kontinuitet og at universell utforming blir en naturlig del av hverdagen. Først da kan organisasjonen lykkes i å opprettholde universell utforming over tid.

Funka takker for tilliten og ønsker Inera lykke til videre!

Om Inera
Inera eies av regioner, kommuner og SKR-selskaper (tilsvarende KS i Norge) i Sverige. Målet er å skape forutsetninger for digitalisering av velferd, ved å gi eierne felles digital infrastruktur og arkitektur. Inera drifter blant annet 1177.se

Fyll ut kontaktinformasjonen din så kontakter vi deg.

Det finnes feil i skjemaet

Funkas personvernserklæring, åpnes i nytt vindu