Innlevelsesøvelser for trafikkontoret, Stockholms kommune

Trafikkontoret, Stockholms kommune, er muligens den kunden Funka har arbeidet lengst og mest regelmessig med i forhold til innlevelsesøvelser. Ved at kursdeltagerne selv får kjenne på hvordan det er å forflytte seg rundt som rullestolbruker eller som blind, gjør at flere ansatte - i ulike roller - som jobber med universell utforming, blir mer bevisst utfordringene kommunenes innbyggere møter i hverdagen.

Kursene som Funka gjennomfører sammen med trafikkontoret, består både av teori og praksis. De er skreddersydd for å passe de respektive yrkesgruppene, slik at trafikkplanleggere, landskapsarkitekter, prosjekterings- og byggledere, entreprenører som bygger og entreprenører som måker snø - og mange andre - får akkurat den aha-opplevelsen de trenger.

Innlevelsesøvelsene er svært verdsatt og blir raskt fullbookede. Kombinasjonen av teori, praksis og dialog skaper en opplevelse og innsikt som mange tar med seg inn i arbeidsdagen. Kurset skaper også en forståelse og respekt for at alle har muligheten til å påvirke kommunenes universelle utforming, sier Catarina Nilsson, prosjektleder ved trafikkontoret, Stockholms kommune. 

For å skape et universelt uformet bymiljø, må eksperter og sakkyndige fra mange ulike områder, forstå utfordringene som finnes og samarbeide om å finne konstruktive løsninger. I begynnelsen kan dette virke vanskelig eller umulig å oppnå reell inkludering, ettersom det er så mange ting å ta hensyn til. "Denne stolpen kan ikke flyttes på, for det vil forhindre snømåkingen, her kan vi ikke jevne ut, fordi det er en kabel i bakken, hvis skiltet må være større for å bli synligere for bilistene..." Men greit å vite at det nesten alltid finnes en løsning som fungerer for alle. 

Å sørge for å spre kunnskap om hvordan personer med funksjonsnedsettelser opplever miljøet rundt seg, er helt nødvendig for å lykkes, sier Peter Pettersson, kundeansvarlig selger hos Funka.

Innlevelsesøvelsene som Funka leverer til trafikkontoret, er en del av en ambisiøs innsats for å øke og opprettholde nivået av universell utforming. Manualer, regelmessige evalueringer og suksessiv nybyggutvikling, er andre viktige aspekter. Ved å flette arbeidet med universell utforming inn i den daglige driften, i stedet for å se det som et avgrenset prosjekt, klarer trafikkontoret å holde fokus på konstant forbedring, som både innbyggere og turister har glede av.

Kontakt

Saja Andersson

Tittel: Ekspert på universell utforming og brukeropplevelse

saja.andersson@funka.com (Saja Andersson)

+47 413 07 694 (Saja Andersson)