Jobbnorge valgte Funka

Med midler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Bufdir, har Jobbnorge leid inn Funkas eksperter på universell utforming for å skape et jobbsøk som fungerer for alle, uansett evner og forutsetninger. Prosjektet heter «Jobbsøk uten digitale barrierer» og Funka har allerede gjennomført en full revisjon av søknadsprosessen og bidratt med vurdering av en ny HTML editor. Etter sommerferien fortsetter vi arbeidet innenfor prosjektets rammer.

Prosjektet har to hovedmål. Det ene hovedmål er et forbedret produkt som likestiller og gir alle jobbsøkere samme muligheter til å finne og søke på aktuelle stillinger. Jobbnorge ønsker å bli ledende i Norge på universell utforming i jobbsøkerverktøy. Det andre hovedmålet er kompetanseheving i organisasjonen og hos Jobbnorges kunder.

Jobbnorge har hele tiden ønsket å strekke seg lenger enn det lovverket krever og valgte derfor å gå for en full revisjon, sier Daniel Sørensen, Salgsansvarlig hos Funkas Oslokontor.

Etter sommerferien fortsetter det ambisiøse oppdraget med workshop, skreddersydde kurs og akseptansetest.

Vi ble nettopp ferdig med et utredningsoppdrag for Bufdir, der vi gransket digitale hindre for sysselsetting blant personer med nedsatt funksjonsevne. At vi nå er med å skape en mer inkluderende søknadsprosess for Jobbnorge, føles som et naturlig neste steg, avslutter Daniel Sørensen og smiler.

Jobbnorge er en totalleverandør som utvikler søknadssystemer og leverer stillingsannonser på nett og papir. I rekrutteringsløsningen kan jobbsøkere finne fram til og søke på stillinger, og arbeidsgivere kan annonsere og utføre søknadsbehandling.

Vi har til nå vært svært fornøyd med leveransen fra Funka sier prosjektleder Solfrid Tjærandsen hos Jobbnorge. Hele organisasjonen ser fram til en høst der vi skal øke kompetansen innen universell utforming. Med et godt verktøy i bunnen og høy kompetanse hos våre ansatte har vi tro på å nå målet om å bli ledende i Norge.

Uansett konjunktur er andelen personer med nedsatt funksjonsevne som befinner seg utenfor arbeidsmarkedet konstant, og høy. Det har naturligvis mange årsaker, noe som Funkas utredning tydelig viser, men en viktig del er å kunne håndtere rekrutteringsprosessen.

Vi er klar over at det å komme seg inn i arbeidslivet kan være krevende og utfordrende for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Vi ønsker å gjøre vårt for å bidra til å senke terskelen. Det å søke på en stilling gjennom jobbnorge.no skal ikke oppleves som enda et hinder på veien til å komme seg i arbeid.

Full revisjon av universell utforming

Funkas mest omfattende analyse er Revisjon av universell utforming, og består av over 270 kontrollpunkter for universell utforming av informasjon. Vi dekker samtlige av våre tekniske og pedagogiske krav, og det er også mulig å legge til gransking av innhold. Når vi gjør en revisjon, går minst to konsulenter som jobber uavhengig av hverandre, gjennom forskriften punkt for punkt og dokumenterer godkjent eller ikke godkjent.

Rapporten inneholder bakgrunnsinformasjon på hvert enkelt krav som forklarer hvorfor kravet er viktig, hvem som rammes ved feil og eksempler på hvordan kravet kan oppfylles. Videre får du konkrete funn fra din løsning og tilhørende anbefalinger for hvert av kravene som ikke er oppfylt. Du får også en oversikt over status for kravene, forslag til tiltak i prioritert rekkefølge samt bakgrunnsinformasjon om de største brukergruppene. Rapporten overleveres på et møte der vi går gjennom rapporten trinn for trinn, og du og din leverandør får mulighet til å stille spørsmål og diskutere håndtering av disse.

Funkas analyser

Jobbnorge sitt nettsted, åpnes i nytt vindu