Kartverket

Tre spørsmål til Marianne Gusgaard, webmaster, Kartverket.

Dere valgte å la Funka gjennomføre en revisjon av nettstedet opp mot DTL, hvorfor?

- Vi skulle lansere nytt nettsted og ønsket å få tilbakemeldinger på hva som fungerte og ikke fungerte. Jeg har benyttet Funka tidligere i et annet prosjekt, og vet at vi får gode og konkrete tilbakemeldinger og forslag til forbedringer som er gjennomførbare.

Hvordan har resultatet av granskingen hjulpet dere?

- Vi gjorde både små og store endringer i henhold til rapporten fra Funka, og har også benyttet oss av rådgivning i etterkant på det vi ikke rakk før lanseringen.

Hvordan jobber dere med universell utforming fremover?

- Som webmaster forsøker jeg så godt jeg kan å forankre prinsippene om universell utforming i organisasjonen og sørge for at dette blir etterlevd i all jobbing på web. En stor utfordring er at veldig mange som jobber med publisering rundt omkring har det som et tillegg til sin ordinære jobb. Da er det lett å glemme de små grepene som må til, men det hjelper med sjekklister. Ellers har vi en stor utfordring på å gjøre alle våre publiserte dokumenter tilgjengelige, men jobben er i gang!