Kommunalbanken

Kommunalbanken har lansert nytt nettsted, og ønsker å kvalitetssikre brukeropplevelsen. Derfor velger de Funka til å gjøre en ekspertgransking på universell utforming.

Gjennom en ekspertgransking vil Kommunalbanken får oversikt over de viktigste forbedringsmulighetene. Ekspertgranskingen har ikke faste punkt vi tar med i rapporten, i stedet bruker vi vår erfaring til å løfte opp de funnene vi vet skaper mest problemer for brukerne.

Kommunalbanken har kommunene og fylkeskommunene som kunder, og er dermed ikke åpen for alle. Dermed er Kommunalbanken sitt valg om å jobbe med universell utforming en erkjennelse av at universell utforming er viktig også i avgrensende målgrupper, og at man aldri vet om det er personer med funksjonsnedsettelser blant brukerne.

Videre er banknæringen generelt en næring meg høyt potensiale for selvbetjening - i følge en undersøkelse nylig utføres 93 % av besøkene hos privatbanker via digitale flater. Å sørge for at flest mulig kan benytte seg av de digitale flatene er derfor et forretningsmessig gunstig grep.

Funka ser frem til samarbeidet med Kommunalbanken.

Om Kommunalbanken
Kommunalbanken er den største tilbyderen av lån til kommuner og fylkeskommuner. Bankens oppgave er å sikre sektoren stabil og rimelig finansiering over tid, uavhengig av økonomiske konjunkturer.

Funka har oppdrag for mange banker, i Norge blant annet Skandiabanken, DNB og SpareBank 1, men også BankID. Disse er viktige samholdsaktører med stor påvirkning på menneskers hverdag. Å forsikre at deres tjenester har en høy grad av universell utforming er derfor viktig både for alle kunder og tilliten til banksystemet i sin helhet.

Kommunalbanken, åpnes i nytt vindu