Kommunalt boligselskap velger Funka

På oppdrag fra det kommunale boligselskapet AB Stångåstaden har Funka gjennomført bruketester og gransket nettstedets grensesnitt med tanke på brukeropplevelse og universell utforming.

Samarbeidet med Funka har gitt oss et godt innblikk i hvilke tiltak vi skal satse på for å forbedre nettstedet i vårt videre utviklingsarbeid, sier Marie Aktö, Markedssjef hos AB Stångåstaden.

Formålet med ekspertgranskingen og brukertestene har vært å skape et grunnlag med forbedringer relatert til brukeropplevelse og universell utforming slik at nettstedet skal fungere for alle.

Funkas Hampus Sethfors har hatt ansvaret for å forberede, koordinere og lede brukertester samt å rekruttere testpersoner. Testene er gjennomført med hjelp av eye-tracking, noe som gir et svært godt bilde på forbedringsmuligheter.

Ettersom samarbeidet har fungert så bra har Stångåstaden også bestilt brukertest og gransking av innhold i trykt materiale.

AB Stångåstaden er det største boligselskapet i Linköping, som er Sveriges femte største kommune. Selskapet eier og forvalter cirka 18 500 leiligheter.

Funkas brukertest

Funkas analyser