KPA Pension velger Funka for å sikre universell utforming på sine nettsteder

Det svenske pensjonsforetaket KPA Pension er midt oppe i en stor digitaliseringsprosess. Blant annet konverterer de sine papirutsendelser til digitale tjenester. Det gjorde at det oppsto et behov av å sjekke status på universell utforming på to av selskapets nettsteder. Derfor leide de inn Funka for å gjøre ekspertgranskninger på disse, samt en teknisk og pedagogisk gjennomgang av nettstedene i henhold til Funkas kravunderlag.

KPA Pension er et pensjonsforetak for arbeidsgivere og deres ansatte i kommuner og fylkeskommuner i Sverige. Selskapet er midt i et kundesentrisk satsing for å modernisere sine tjenester, hvor brukeropplevelse og universell utforming er nøkkelkomponenter. De trengte en bedre forståelse av de tekniske aspektene som gjør digital tilgjengelighet mulig.

Dette har vært svært lærerikt for oss. Det er givende å la andre enn de innom organisasjonen se over ens eget materiale. Eksterne øyne finner ofte nye ting som man selv ikke har reflektert over, sier Elsa Gentry Kant, UX-designer for digitale kanaler hos KPA Pension. Det føles bra å få en tiltaksliste slik at vi kan gjøre konkrete tiltak før lansering. Det var også en ypperlig anledning for alle involverte kompetanser hos oss.

KPA Pensjon har leid inn Funka ved flere anledninger før, så valget om å samarbeide igjen var ikke vanskelig. Denne gangen var en avgjørende faktor at konsulentene i oppdraget hadde mulighet til å være på plass hos KPA under gransking og testing, da det på det tidspunktet ikke var mulig å etablere et eksternt utviklingsmiljø.

Det er alltid gøy og interessant å gjøre ekspertgranskninger, og ofte er dette veldig lærerikt for mottageren. Ekspertgranskinger er en rask og effektiv måte å skaffe seg et nåtidsbilde på, og denne gangen var intet unntak. Vi fikk også mye nyttig informasjon om tjenesten ved å jobbe på plass hos kunden. Vi fikk også muligheten til å stille spørsmål direkte til de som var der, sier Josefin Wessman, ekspert på universell utforming og brukeropplevelse hos Funka.

Arbeidet med universell utforming for KPA Pension har så vidt begynt. Nå pågår arbeidet med å få en strategi på plass - med et helhetsgrep fra idé til ferdig produkt eller tjeneste. Digitale målbilder blir opprettet, der universell utforming skal inkluderes som en naturlig del i hver enkelt oppgave. Målet er at ikke bare involvere de tekniske aspektene og de ansatte som jobber med dette. I stedet har man planer om en bredere implementering gjennom hele organisasjonen, som opplæring av ledere, jurister med fler.

En stor utfordring når man jobber med universell utforming er resursspørsmålet. hvordan lykkes vi med å implementere dette på en kostnadseffektiv måte? Vi må lage en oppnåelig arbeidsplan. Hvordan organiserer vi oss? Hvilke typer kurs er det behov for? Det er mye å ta stilling til i startfasen av arbeidet. Og det gjelder at arbeidet med universell utforming ikke bortprioriteres når tiden er knapp, budsjettene krymper eller når prosjektet nærmer seg slutten, sier Dennis Linder, forretningsutvikler for digitale kanaler hos KPA Pension.

Funkas kravunderlag