Kristinehamn kommune i Sverige satser på brukertester

Kristinehamn kommune i Sverige lanserte nylig nytt nettsted. Som en del av utviklingsprosessen valgte de å samarbeide med Funka for brukertester.

Det forrige nettstedet var 8 år gammelt og helt klar for utskiftning. En anskaffelse ble gjort våren 2017. Før dette ble det gjennomført et enormt forarbeide, med en blanding av anbefalinger fra organisasjonen Sveriges kommuner och landsting, og Funkas struktur for nettsteder, Funkaboda. En gjennomgang av behovene til nettstedets besøkende ble gjort - hvilke sider hadde flest besøk? I tillegg ble det gjennomført en overvåking ved å undersøke resultatene av ulike priser for kommunale nettsteder. Hvilke andre kommuner har lyktes bra, og hvordan har de gått frem med tanke på struktur- og designvalg?

Utfra den samlede informasjonen ble Funka valgt for brukertester. Utenom disse testene ble også lokale tester gjort, da Kristinehamns kommune inviterte inn kommuneinnbyggere. Begge testene kompletteres godt, da det kan være beroligende å jobbe med en uavhengig partner, men også at noen av testpersonene ikke har noen tilknytning til kommunen og dermed opplever nettet for første gang.

Basert på all denne informasjonen valgte man Funka til å gjennomføre brukertester. I tillegg til testene ble det også utført lokale tester der man inviterte inn innbyggere fra kommunen. Begge testrundene supplerte hverandre godt, da det delvis kan være betryggende å jobbe med en uavhengig partner, men også at noen av testpersonene ikke har noen tilknytning til kommunen og dermed opplever nettstedet for første gang.

Brukertestene fungerte veldig godt. De ga oss mer enn forventet, og det gir stor sikkerhet nå som vi har lansert nettstedet. Vi er nå godt rustet for fremtiden. Vi mistenkte at endringer måtte gjøres på visse områder, og det bekreftet testene. Dette ga oss en større forståelse for hva som burde forbedres, i stedet for at vi gikk rundt med en diffus følelse av at noe var galt. Det ble lettere å sette fingeren på noe konkret, sier Torunn Öhberg, kommunikasjonsansvarlig hos Kristinehamn kommune.

Brukere hadde blant annet kommentarer til kontrastene, som måtte styrkes. Noe annet brukerne lot merke til var hvor viktig overskriftsoppbyggingen er for navigasjonen. Den generelle brukeren bruker sjeldent mye energi på å gå i dypet når han eller hun skal finne noe på nettstedet. Derfor er det svært viktig å bruke pedagogiske og informative overskrifter for ikke å lede besøkende i feil retning.

Vi fikk gode tips til strukturelle og innholdsmessige endringer, med beskrivelser av problemene og tiltaksforslag, sier Torunn Öhberg. Dette har hjulpet brukerne mer enn forventet. Nå fortsetter vi å forbedre kristinehamn.se. Vi har mange planer! Blant annet har vi en rekke funksjoner som vi ønsker å videreutvikle. Deretter står vi overfor en verifisering av nettstedet, og siden ser vi på den fremtidige forvaltningen.

En stor satsing er en "tillatelsesguide" som vil gi innbyggerne bedre overblikk over hvordan man søker om ulike tillatelser som kan være nødvendige for både næringsdrivende og privatpersoner. Dette kan omfatte bygge- og/eller parkeringstillatelser. Gjennom en online-guide vil de besøkende få hjelp knyttet til kostnader, betingelser og hvordan du søker, og i mange tilfeller også kunne søke via nettstedet.

Når lanseringen ble gjort hadde nettstedet fått en grundig gjennomgang, men siden nettstedet består av flere tusen sider, vil én og annen feil alltids klare å snike seg unna korrekturen. Kristinehamn kommune inviterte derfor inn nettbesøkerne til en "Finn 5 feil"- konkurranse for å fange opp synspunkter og raskt korrigere. Mye som senere kunne blitt kritisert ble funnet, ettersom alle fikk være med å påvirke.

i de tilfellene der nettstedet fungerer som "skiltvindu" for andre systemer, for eksempel hvordan du håndterer synspunkter eller innhenting av protokoll. Jeg opplever at vi er ganske gode på å bygge universelt utformet sånn generelt sett, men problemene oppstår når vi må hente informasjon fra systemer der krav til universell utforming ikke ble stilt fra starten av. Dessverre må vi gjøre noen tilpasninger som vi vet ikke er 100% vellykkede, og dette er noe vi må jobbe med i tiden fremover, avslutter Torunn Öhberg.

Funkas Brukertest

Kontakt

Johan Kling

Tittel: Driftsleder og kvalitetssjef

johan.kling@funka.com (Johan Kling)

+46 8 555 770 62 (Johan Kling)