Kunder forteller om kurs i universell utforming

Mye av det vi gjør handler om kompetanseoverføring. Ingen har jo som mål å lage et grensesnitt som utestenger brukerne på grunn av manglende universell utforming. I forrige uke holdt vi PDF-Kurs og Teknisk fordypning for henholdsvis designbyrået, Melkeveien, og Norges største fagmiljø på Microsoft Dynamics CRM, Skill.

Problemet er at man ikke har tilstrekkelig kunnskap om hvordan man skal bygge for å inkludere alle. Derfor holder vi kurs – ofte! Gjennom årenes løp har vi lært opp flere tusen personer. På denne siden har vi samlet noen sitater fra fornøyde kunder – Vi håper dette kan inspirerer deg til å bestille et kurs!

Vi benyttet oss av tilbudet fra Funka om å lage skreddersøm. Det ble 4 halvdagskurs med innhold tilpasset 4 brukerkategorier ved universitetet med forskjellig innfallsvinkel til universell utforming. Gode forelesere og eksempler hentet fra vårt eget miljø, gjorde kursene inspirerende for deltagerne. Rundt 200 ansatte fikk en kompetanseheving innenfor dokumentutforming, webpublisering eller app-programmering.

Roger Riise - IT-kvalitetssjef hos Norges arktiske universitet, UIT
Funka laget et spesialtilpasset opplegg for oss, med felles introduksjon og deretter fordypning tilpasset den enkelte ansattes fagområde. Vi er svært fornøyde med både kursopplegg og kursholderne fra Funka. De hadde gode presentasjoner, trakk det hele ned på et praktisk nivå – uten dogmatiske løsninger som ikke lar seg realisere - og evnet på en lettfattelig måte svare på alle våre spørsmål.

Kristin Sander - Design Studio Manager hos Making Waves
PDF-kurset hevet kompetansen internt i organisasjonen. Det ble gjort et viktig arbeid i etterkant av dette kurset, slik at våre mange publikasjoner kom opp på et høyere nivå. Dette vil bli et kontinuerlig arbeid som også er betinget av bedre kravsetting til leverandører som leverer publikasjoner til oss.

Guri Sandelien Rekve - prosjektleder hos Helsedirektoratet
Vi ser det som en styrke å involvere en uavhengig 3. part til å sikre at våre leveranser er i henhold til samfunnets krav og forventinger til universell utforming. Dette arbeidet tar vi alvorlig og ønsker hele tiden å utvikle oss, sier Kristian Steinmo, produktsjef for nettbank.

Kristian Steinmo - produktsjef for nettbank hos EVRY

Universell utforming av PDF-filer

Skreddersydde kurs