Lotteri –og Stiftelsestilsynet valgte Funka til å gjennomføre en Nåtidsanalyse

Tre spørsmål til Anne-Mette Hjelle, Kommunikasjonsdirektør for Lotteri –og Stiftelsestilsynet.

Funka gjorde en nåtidsanalyse av den universelle utformingen på Lotteri- og stiftelsestilsynets nettsted, kan dere fortelle litt om hvorfor dere valgte å gjennomføre en slik analyse?

- Vi ønsker å gjøre hverdagen enklere for brukerne våre og skal kommunisere åpent, tydelig og tilgjengelig. Vi valgte derfor å gjennomføre en analyse av vårt nye nettsted for å sikre god kvalitet på universell utforming. Funka kan dette og vi er glade for de råd og tips vi har fått.

Hvordan har resultatet av analysen hjulpet dere og brukerne, hva har dere lært og hva synes dere har blitt bedre?

- Analysen hjalp oss flere skritt videre. Vi hadde gjort viktige valg i utgangspunktet, men vi lærte at vi aldri kan ha nok oppmerksomhet på dette og at enkle grep løfter tilgjengelighet og kvalitet for alle brukere.

Hvorfor har dere valgt det åpne publiseringsverktøyet Wordpress, og hvordan jobber dere videre med å holde nettstedet universelt utformet?

- Vi valgte Wordpress fordi det er enkelt å sette opp, det er brukervennlig og det gir oss god synlighet. Det er også rimelig og gir oss god styring på økonomien i fortsettelsen. Wordpress er et ”gjør-det-selv”-verktøy. Vi er ikke låst til en leverandør, men det krever at vi følger opp mer aktivt – også tilgjengelighet for alle. Det skal vi.