Lovdata og Funka i nært samarbeid

Med start i mars og frem til sommeren kommer Funka til å gi løpende bistand til rådgivning, design og utvikling med tanke på universell utforming for Lovdata og NAVs samarbeid om nye rettskildesider.

Kravene til universell utforming i oppdraget er svært høye. Derfor vil et helt team fra Funka gi støtte, teste og kontrollere etterlevelsen av regelverket knyttet til utvikling, grafisk design og brukeropplevelse for alle brukere uavhengig av evner.

Lovdata tar universell utforming på alvor og ønsker å knytte oss nærme et av de mest kompetente miljøene på UU i Norden – derfor falt valget på Funka. Rettskilder kan være komplekst å forholde seg til, så derfor håper vi at et intuitivt og brukervennlig grensesnitt kan hjelpe til med å senke terskelen for bruk og nytte av de nye sidene. Vi er stolte av at NAV valgte Lovdata til å utvikle og forvalte denne viktige rettskildeplattformen på vegne av Norges borgere» sier Ola Stenersen, markedssjef i Lovdata.

NAVs rettskildesider inneholder blant annet informasjon om rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne. Det er en viktig samling med materiale for mange mennesker og det er en selvfølge at de skal fungere for alle.

Funkas Lena Drevsjø kommer til å sitte i teamet på plass hos Lovdata for å overføre sin kompetanse og samhandle med Lovdatas IT-utviklere og øvrige ressurser som innehar domenekunnskap fra juss og forvaltningen. Dette er en effektiv metode som vi anbefaler til kunder som vil oppnå kunnskapsoverføring parallelt med at vi sikrer nivået på universell utforming.

Det skal bli gøy å få jobbe nære kunden. Når man sitter ute hos kunden får man et nært samarbeid, og det blir enklere å sette seg godt inn hva de gjør og behovene, sier Lena. Drevsjø. Lovdata er blant de ledende legal-tech selskapene i Norge, og vi tror dette kan bli en perfekt match for fremtidig samarbeid i en spennende sektor, legger hun til.

I Funkas team inngår også Christer Janzon, frontend-utvikler og Frida Westholm, Art Director. Funkas kvalitetssjef Johan Kling leder arbeidet.

Om Lovdata

Lovdata er en privat stiftelse opprettet i 1981 av Justisdepartementet og Det juridiske fakultet i Oslo. Stiftelsens formål er å opprette, vedlikeholde og drive systemer for rettslig informasjon. Stiftelsen kan også bidra til forskning og utvikling innenfor stiftelsens formål.