Mariestad velger Funka

I løpet av våren kommer Funka til å befare samtlige boligblokker i Mariestads kommune med utgangspunkt i universell utforming. Befaringen vil omfatte 235 eiendommer, hvor innvendig areal og offentlige områder i tilknytning til bygningene vil bli vurdert.

Mariestad kommune har vagt å samarbeide med Funka for å få utført en befaring av alle boligblokkområdene i kommunen. Vi valgte Funka dels fordi kommunen tidligere har brukt Funkas retningslinjer for universell utforming på nett, og dels fordi Funkas tilbud var svært oversiktlig, sier Gull-Britt Svensson, koordinator på områdene universell utforming og hjelpemidler hos Mariestads kommune.

Når Funka jobber med universell utforming tar vi utgangspunkt i gjeldene lovgivning og eksisterende retningslinjer. Men vi vet at det er ikke nok å bare følge loven. Vi har derfor utviklet egne befaringsgrunnlag som måler det som berører den enkelte.

Dette er et spennende oppdrag ettersom vi får muligheten til å vurdere en hel kommune i henhold til universell utforming, sier Tommy Hagström, ekspert på bygd miljø hos Funka. Det at kunden etterspurte vårt brede perspektiv på universell utforming vil føre til et bedre sluttresultat.

Mariestads kommune har fått bevilget midler av Boverket for å få gjennomført befaringen. Dette innebærer at eiendomsforvalterne ikke må ut med én krone.

Befaringsresultatet vil bli sendt til alle berørte parter i kommunens eiendomsforvaltning og ledelse. Kommunen håper at respektive eiendomsforvaltere vil satse mer på universell utforming, både utfra egne forutsetninger og befaringsresultatet, avslutter Gull-Britt Svensson.