Migrationsverket i Sverige leide inn Funka for å gjøre brukertester med eye tracking

Migrationsverket har bygget om sitt nettsted. Tanken med forandringen var å forbedre informasjonsstruktur og tekster for å gjøre det enklere for besøkerne å finne e-tjenester og informasjon hos myndigheten. Funka har fungert som sparringspartner under utviklingsarbeidet og gjennomført akseptanse- og brukertester med eye tracking etter at nettstedet var ferdigutviklet.

Vi laget en tydelig målgruppeinndeling med den viktigste gruppen i sentrum: privatpersoner som søker ulike typer av oppholdstillatelse i Sverige. Samtidig bygget vi om nettstedet i fleksibel webdesign.

Funka har støttet Migrationsverket i utviklingsarbeidet, både når det gjaldt struktur, design og teknikk. Da nettstedet var ferdig, gjennomførte Funka også blant annet brukertester med hjelp av eye tracking.

Brukertester med eye tracking gjør at vi kan finne ut av hva brukerne ser og ikke ser, og hva han eller hun senere gjør i praksis, forteller Stefan Johansson, ekspert på universell utforming hos Funka og ansvarlig for Funkas brukertester. På den måten finner vi ut av hva som fungerer bra og mindre bra på nettstedet.
Vi ville finne ut av hvordan brukerne navigerer på vårt nettsted, og hvordan de finner informasjon, sier Jonna Huddén. Er plasseringen av de ulike elementene viktig med tanke på å finne dem? Som alltid ved brukertester, viste det seg at brukerne ofte ikke gjorde det vi hadde forventet. Visse saker vi trodde var fremhevet, så brukerne ikke i det hele tatt. Startsiden derimot, viste seg å fungere bra og navigasjonen var tydelig.

Migrationsverket jobber med en plan for universell utforming som både handler om innhold og teknikk.

Når det gjelder den tekniske delen av universell utforming har vi sammen med Funka tatt frem en sjekkliste basert på krav fra WCAG og nasjonale svenske regelverk, fortsetter Jonna Huddén. Sjekklisten har vi siden brukt i utviklingsarbeidet og ved testing.
Vi arbeider også med å forbedre innholdet og måten vi skriver på. Vi har blant annet begynt arbeidet med å komplettere tekstinformasjon med alternativer som film og grafikk. En nylig og viktig forbedring var å tekste filmene våre om det å søke asyl. Det dreier seg om tolv filmer på seks ulike språk. Filmene er nå også tegnspråktolket, avslutter Jonna Huddén.