Miljødirektoratet velger Funka

Miljødirektoratet arbeider med å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning. På nettstedet finnes viktig informasjon for både private personer, næringsliv og lokale og regionale myndigheter.

Miljødirektoratet utvikler et nytt nettsted med høye krav til universell utforming. Miljøet berører oss alle, og derfor må denne type informasjon også fungere for alle. Direktoratet har derfor hatt med universell utforming som et krav i sin kravspesifikasjon allerede fra start.

Vi samordner og målretter vårt nettarbeid. I forkant var det et omfattende innsiktsarbeid for å bli bedre kjent med brukerne våre og hvilke oppgaver de ønsker å løse når de kommer til oss. Det er viktig at vårt nye nettsted fungerer optimalt for alle. Her har vi fått svært god hjelp av Funka og vi har lært mye om kravene til universell utforming, sier nettkoordinator Reidar Evensen i Miljødirektoratet.

Funka har gjennomført det vi kaller en Full revisjon i henhold til de kommende lovkravene på det nye nettstedet som Inmeta har utviklet. En Full revisjon betyr at vi kontrollerer hvert suksesskriterier i Likestillings- og diskrimineringsloven, punkter vi selv har utviklet som strekker seg langt utover lovkravene baseret på brukernes behov, dokumenterer eventuelle avvik og gir tips og anbefalinger om tiltak i prioritert rekkefølge.

Selv om vi som designere og utviklere alltid forsøker å ha fokus på universell utforming, har det både vært nyttig og lærerikt for oss å få objektive innspill fra Funkas spesialister. Funkas kunnskap og erfaring med reelle brukere med ulik funksjonsevne ga oss nyttige perspektiver og motivasjon til å lære enda mer om fagfeltet, sier Nicklas Svendsrud, Frontend-utvikler hos Inmeta.

Funka takker for et godt samarbeid!

Funkas analyser