Myndigheten for Digital Forvaltning velger Funka

Tilsynsmyndigheten for loven om universell utforming av digital offentlig service, den svenske Myndigheten for Digital Forvaltning, DIGG, tilsvarende Difi i Norge, har tegnet rammeavtale med Funka og en rekke andre leverandører.

Rammeavtalen skal dekke DIGGs behov for konsulenttjenester på ulike aktivitetsområder, både individuelle ekspertinitiativer og lengre forvaltningsoppdrag. Avtalen dekker elleve kompetanseområder hvor Funka er stolt over å ha muligheten til å levere på samtlige, ikke minst universell utforming på nett.

Avtalen gjelder for 24 måneder med mulighet for forlengelse på 12 + 12 måneder, noe som tyder på en total kontraktsperiode på maksimalt 48 måneder.

Vi ser et stort potensial i å kunne bistå DIGG i deres oppdrag for økt digital universell utforming, sier Hannes Hagman, salgssjef hos Funka. Nå venter vi på at avtalen starter å brukes og ser med spenning frem til et tett samarbeid med DIGG.

DIGGs ekspert på digital universell utforming, Tommy Olsson, var en av foreleserne på Funkas Tilgjengelighetsdager 9.-10. april, hvor han presenterte myndighetens planlagte arbeid med informasjon, støtte og kontroll over hvordan kravene i EUs Webdirektiv overholdes.

Myndigheten for Digital Forvaltning, DIGG, åpnes i nytt vindu