Når universell utforming er en selvfølge

Den svenske organisasjonen, Læremiddelsforfatterne, omfattes ikke av de svenske lovkravene rundt universell utforming på nett. Men at det nye nettstedet skal oppfylle kravene, og fungere for alle, står uansett i fokus når Funka re-designer organisasjonens eksterne nettsted.

Læremiddelsforfatterne har vært Funkas kunde i mange år. I 2019 er det blitt utviklet en ny merkevareplattform, og med den også en ny grafisk profil. I løpet av våren og vinteren 2020 skal den nye identiteten til nettstedet implementeres – ett oppdrag som har falt på Funka.

Vi vil at vår organisasjon skal være tilgjengelig for alle, og det sier seg selv at vårt nettsted også skal være det. Vi føler oss trygge på å gi dette ansvaret til Funka, sier Frida Engman, generalsekretær hos Læremiddelsforfatterne.

Med fokus på god brukeropplevelse og universell utforming, gjennomfører Funka workshops sammen med kunden der vi utarbeider innhold, struktur, konsept og design. Det ferdige nettstedet forventes å bli lansert innen utgangen av april.

Læremiddelsforfatterne er en spennende og ambisiøs kunde som det alltid er like gøy å jobbe med, sier Anders Beinhoff, Teknisk prosjektleder hos Funka.

Om de svenske Læremiddelsforfatterne:
Den svenske organisasjonen, Læremiddelsforfatterne, er en medlemsdrevet intresseorganisasjon for forfattere av læremidler og kurslitteratur. De snakker forfatternes sak og arbeider for å gi de bedre forutsettinger, vilkår og rettigheter. Deres visjon er et kunnskapsorientert samfunn hvor læremidler av høy kvalitet for alle er en selvfølge.

Kontakt