Neste steg for Synskadades Riksförbund i Sverige

Synskadades Riksförbund, tilsvarende Blindeforbundet i Norge, var én av de mange brukerorganisasjonene som startet det ideelle prosjektet som senere ble til Funka. Gjennom årene har vi hatt samarbeid og prosjekter på ulike nivåer, og i høst ble det inngått en langsiktig samarbeidsavtale for digitalt utviklingsarbeid med fokus på universell utforming.

Det er selvfølgelig Funkas fokus på universell utforming som gjør at Synskadades Riksförbund henvender seg til oss når de skal utbedre sin digitale kommunikasjon.

Vi kan konstatere at de fleste forvaltningsselskaper besitter få konsulenter med høy kompetanse om universell utforming. Derfor har vi valgt fra øverste hylle for å sikre at våre behov virkelig ivaretas, sier Boris Samuelsson, kommunikasjonssjef hos Synskadades Riksförbund. Vårt håp er at Funka, som har universell utforming i årene, skal gi oss akkurat den langsiktige stabiliteten i det digitale utviklingsarbeidet som vi trenger. Vår strategi er å sørge for at vår partner står for kvalitetssikring og leveranse av universell utforming på egenhånd, og at de heller tar inn andre leverandører med andre ferdigheter om nødvendig.

Aktuelt for samarbeidet akkurat nå er å oppgradere nettstedet www.srf.nu og ikke minst finne frem til effektive samarbeidsformer knyttet til forvalting og videreutvikling av nettstedet. En annen utfordring er å skape et universelt utformet publiseringsmiljø for Synskadades Riksförbund sine webredaktører som bruker skjermleser i arbeidet.

Det er ekstra gøy å få jobbe med Synskadades Riksförbund, sier Johan Kling, Kvalitets- og konsulentansvarlig hos Funka – for her får vi privilegiet med å løse store problemer for personer som virkelig har behov for hjelp.

Et økende digitalt nærvær vekker også en rekke andre tilgjengelighetsspørsmål, ikke minst gjeldene alternative format. Funka har også her lang erfaring med å skape konstruktive løsninger for mange av våre kunder.

Den største utfordringen med hensyn til universell utforming på nett for oss er å ligge i bresjen rent teknologisk og samtidig sørge for at denne teknologien er brukervennlig – selv for de som ikke tar i bruk alle de nye mulighetene. Vi gjennomførte nylig en undersøkelse som viste at rundt 25 % av medlemmene våre ikke bruker internett. Det reiser spørsmål om hvor mye av vår totale informasjon som bare skal ligge på nett, og hvilke alternative metoder for å nå denne informasjonen på vi kan tilby våre brukere, konkluderer Boris Samuelsson, Synskadades Riksförbund.

 

Kontakt

Johan Kling

Tittel: Driftsleder og kvalitetssjef

johan.kling@funka.com (Johan Kling)

+46 8 555 770 62 (Johan Kling)