Nettverk for myndighetssamarbeid om universell utforming

Tre spørsmål til Anette Ekman hos Arbetsförmedlingen i Sverige og initiativtager til et nettverk for myndighetssamarbeid om universell utforming.

Hvorfor startet dere et myndighetssamarbeid innen digital universell utforming?

- Jeg startet nettverket fordi det er svært viktig at vi bygger systemer i tråd med universell utforming. Ettersom området er nokså komplekst ønsket jeg å kunne rådføre meg med andre. Det var da jeg kom på ideen om et myndighetssamarbeid hvor det sikkert fantes mye kunnskap som kunne deles. Jeg var så heldig å møte en kollega som drev et annet myndighetssamarbeid. Han satte meg i kontakt med de rette personene hos de ulike myndighetene slikt at jeg fikk spredd forespørselen om et samarbeid innen digital tilgjengelighet på en effektiv måte.

- Vi fikk utrolig god respons. Interessen var stor. I dag er vi en gjeng myndigheter som samarbeider!

- Nå føler jeg at vi faktisk har en mulighet til å påvirke myndighetenes digitale systemer. Det er gøy å kunne realisere sine idéer på denne måten når man brenner for noe. Jeg får også mye støtte fra mine nærmeste sjefer hos Arbetsförmedlingen og det er jeg takknemlig for.

Hva er målet med gruppens arbeid?

- At vi skal lære av hverandre! Det er det store målet! Tenk om samtlige myndigheter om noen år kan være tilgjengelig for alle! Hvilken betydning dette skulle ha for mange mennesker!

Fortell lite om hvordan dere jobber og hvor ofte dere møtes?

- Oppstartsmøtet fant sted i mai 2015. Alle som kom fikk presentere seg og fortelle om hvordan de arbeider med universell utforming i dag – nos om var svært spennende og lærerikt. Vi hadde også en workshop der vi blant annet kom frem til hvilke temaer som skulle tas opp på kommende møter.

- Etter det har vi hatt 4 samlinger under 2015. Temaene på agendaen har blant annet vært:

  • Regler og lover
  • Funkas metode for offentlige anskaffelser av universelt utformede nettsteder
  • Webbriktlinjer.se, tilsvarende Difis Løsningsforslag for web, (tidligere uu-skolen)
  • Betaversjonen til Försäkringskassans, tilsvarende NAV, nettsted
  • Skjermleserdemo

Nå ser vi frem til et nytt, lærerikt og interessant år som skal ta oss et stykke videre mot vårt mål – at vi som myndigheter skal gå foran som et gode eksempler og være tilgjengelige for alle.