NIFES har fått støtte ved produksjon av Funka

Tre spørsmål til Trine Melheim Næss, prosjektleder webutvikling, NIFES, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning.

Dere har valgt å få inn universell utforming allerede fra starten av prosessen med nytt nettsted. Hvilke fordeler ser du med det?

- Vi ønsker å planlegge med universell utforming som en del av grunnmuren, da minimerer vi også risikoen for å måtte endre eller redesigne. Å sikre at vår fremtidige nettløsning er utformet slik at den er tilgjengelig for alle, handler for oss ikke først og fremst om å følge forskrifter eller Difi sine kvalitetskriterier. Det består i at Funka bidrar til å heve hele organisasjonens forståelse og kompetanse på å lage tilgjengelige nettsider. Fordelene er derfor at man kan tidlig starte med å endre tankemåte og holdning. Samtidig har Funka vært en støtte for oss i arbeidet med anbud og kvalitetssikring. Det har gjort prosessen effektiv og trygg for oss.

Prosjektet er i gang, og dere har fått hjelp av Funka til å definere kravspesifikasjon. Hvilken lærdom sitter du med etter denne fasen?

- Funka var først og fremst en støtte i hele prosessen. De har hjulpet til med ulike deler; sortering av innholdet i kravspesifikasjonen, tydeliggjøring av krav, stille spørsmål om hva vi egentlig mener og tydeliggjort for oss hvilke konsekvenser de ulike kravene kan få for oss. Funka leverte også en helt egen del til kravspesifikasjonen om universell utforming. Dette ga oss trygghet opp mot regleverk og standarder. Vi har først og fremst lært at det er viktig å være tydelig, og fått oss til å forstå hvordan leverandøren leser kravspesifikasjonen. Det var en veldig nyttig og ikke minst effektiv prosess.

Hvordan vil veien være videre for å sikre at kravspesifikasjonen blir fulgt opp?

- Kravspesifikasjonen er for oss et nøkkeldokument for å få den løsningen vi ønsker. Våre krav vil være utgangspunktet for alle valg videre, også i forhold til hvilket ambisjonsnivå vi og leverandør bør ligge på. I fortsettelsen vil vi derfor bruke både kravspesifikasjonen og Funka til å oppnå det vi ønsker, nemlig sikre at vår forskning er tilgjengelig for alle.