Nifes når ut til flere med opplesende hjelpemiddel

Stadig flere organisasjoner i Norden tilknytter sine nettsteder til Talende Web. Det opplesende hjelpemiddelet gir lesestøtte til personer som av ulike grunner sliter med å ta til seg skriftlig innhold. Det er dessuten gratis for brukerne. På Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatsforskning, NIFES, har man nylig valgt å tilknytte nettstedet for å nå ut til flere.

Vi valgte Talende Web fordi det er et produkt som hjelper oss til å oppnå best mulig brukervennlighet på nett for alle, forteller Charlotte Eknes Muri, Kommunikasjonsrådgiver hos NIFES. Det er enkelt å ta i bruk og pek- og lytt funksjonen gjør at brukere kan navigere seg godt rundt på nettstedet.

Talende Web fungerer like bra på PC og Mac som i mobile enheter. Talende Web krever ingen installasjon eller omdirigering. All konvertering fra tekst til tale skjer lokalt på besøkerens egen PC eller mobil.

Med Talende Web blir nettstedet vårt i høyere grad tilgjengelig for flere brukere på alle plattformer, og dette var viktig for oss når vi lanserte nye nifes.no i mai 2014, fortsetter Charlotte Eknes Muri. Dessuten kan brukeren få alt innhold opplest med en visuell tekstmarkering, tekstremse, leselinjal eller fokus/nedtoning. Man kan også lagre tekst som MP3-fil, og høre på den når man måtte ønske. Produktet tilpasses brukerens egne ønsker på en god måte.
Universell utforming var en sentral del av prosessen da vi utviklet våre nye nettsider, og er et område vi har fokus på i det daglige når vi jobber med innhold til nett. Funka har bidratt til å øke vår forståelse og kunnskap om universell utforming på nett. I videreutviklingsprosesser for nettsidene er universell utforming et område vi vil fortsette å fokusere på. Det er viktig for oss å holde oss oppdaterte på området universell utforming slik at vi kan fortsette å gjøre vår forskning tilgjengelig for alle.