Oljedirektoratet valgte Funka

Funka fullførte nylig en ekspertgransking av Oljedirektoratets nettsted. Oppdraget omfattet blant annet en kartlegging av brukernes behov og forslag til forbedringer som hjelper alle.

Vi var imponert over et høyt nivå på både rapport og presentasjon fra Funka. Vi fikk konkrete forslag til forbedringer. Noen av forbedringene er allerede på plass, mens andre forbedringer er under utvikling, sier Øystein Leiknes Nag, Nettkoordinator på Oljedirektoratet.

Oljedirektoratet hadde behov for en gransking av nettstedet, med fokus på å kartlegge brukernes behov, analysere hvordan nettstedet fungerte mot publikum både teknisk og innholdsmessig, og få forslag til forbedringer. Selv om det ikke var spesifikt fokus på universell utforming i utlysningen, var Oljedirektoratet raske til å skjønne hvor stor overlapp det er mellom begrepene brukeropplevelse og universell utforming.

Funkas ekspertgransking resulterte i en overgripende rapport av nettstedets universelle utforming. Utover forbedringsforslagene, inneholdt rapporten et sammendrag av status og en ”ti på topp” – liste over de største problemene.

Om Oljedirektoratet
Oljedirektoratet er eit statleg fagdirektorat og forvaltingsorgan under Olje- og energidepartementet (OED). Oljedirektoratet sitt overordna mål er å bidra til å skape størst mogleg verdiar for samfunnet frå olje- og gassverksemda gjennom forsvarleg ressursforvaltning med forankring i tryggleik, beredskap og ytre miljø.